מהי משמעות הפסוק: "שמע ישראל" ומדוע הוא הפך לסמל יהודי כה משמעותי?

נסביר תחילה את מילות הפסוק: "שמע ישראל, ה' אלוקינו, ה' אחד". "שמע ישראל" – תאזין ותאמין (עם) ישראל, ש"ה' אלקינו" – ה', הבורא, הוא המשגיח והמנהיג של העולם כולו, "ה' אחד" – הוא יחיד בכל ההוויה, ואין בלתו.

בפסוק זה כלולות שתי המצוות הראשונות של 'עשרת הדברות': המצוה להאמין בה', והחיוב לייחד אותו, כלומר, להאמין באמונה שלמה שהוא הבורא היחיד ואין כח או גורם רוחני בעולם מלבדו.

לנוכח החשיבות הרבה של פרשיות אלו הכתובות בתורה, נצטווינו לקרוא אותן בכוונה רבה פעמיים בכל יום, בערב ובבוקר. באופן זה תחדורנה אמיתות אלו לליבנו פנימה ונחיה לאורן.

יהודים לאורך כל הדורות השליכו את נפשם מנגד, בעתות זעם וצוקה, כשקריאת "שמע ישראל" בפיהם. בכך הם הדגישו שעתה, בעזבם את ארץ החיים, הם מאמינים באמונה שלמה שקיימים חיים גם לאחר החיים העכשוויים כאן. הם מאמינים בבורא, הנמצא מעל מושגי הזמן והמקום, וממילא הם ממשיכים לחסות בצילו, והוא לא ינטוש אותם לעד.

בקריאה זו היתה כלולה גם הכרזה כלפי אומות העולם, שקמו עלינו לכלותינו, וכלפי כל אדם שניסה להצר את צעדי בני עמנו, שנצחונם עלינו הינו זמני ומוגבל. גם אם בעולם החומרי הזה עלה בידם להגשים את מטרותיהם, מכל מקום הנצחון הסופי יהיה של עם ישראל. בסופו של דבר הצדק והאמת ינצחו ויהיו מנת חלקם של כל באי העולם. העולם צועד לקראת גאולתו. אמנם הדרך ארוכה, ולעתים גם קשה מנשוא, אולם עם ישראל איתן באמונתו, והסוף הטוב מצפה לו אי שם בעתיד.

קיימת אימרה יהודית מפורסמת, שיותר קל למות על קידוש ה' מאשר לחיות על קידוש ה'. מות קדושים, שהינו מעשה נאצל, רב ערך ובעל משמעות עמוקה ביותר, הינו מעשה חד פעמי. אולם, מצויים יהודים הזוכים, בעודם בחיים, לקדש שם שמים לאורך כל שנות חייהם. הם חיים מתוך דבקות בה' ובתורתו, ורואיהם מבחינים שמעשיהם נעשים בצדק ובמישרים. קידוש שם שמים זה הוא הביטוי המעשי של הפסוק "שמע ישראל". האמונה בה' וההליכה בדרכיו הם הם הצעדים המתבקשים מפסוקי "שמע ישראל", הכוללים קבלת עול מלכות שמים וקבלת עול מצוות באופן מושלם.תגובות הוסף תגובה
1.יסוד עיקרי וחשוב ,תודה!יהודיה21/03/07
2.פשוט מקסים!יואלה11/09/07
3.תודה ישר כח ה' ישמרכם!גרציה15/03/08
4.תודה ישר כח ה' ישמרכם!גרציה19/03/08
בניית אתרים