באיזו זכות, אתם הדתיים גרים בארץ?

לא אחת אנו מותקפים לנוכח דרך החיים שבה בחרנו. כל אדם רשאי להציג את עמדותיו, אולם מכתבך שבר שיאים מבחינת ההתנשאות וחוסר הסובלנות שבו. לדעתך, אין זכות קיום בארץ הזאת לבעלי דעה אחרת או לבעלי אורח חיים אחר, וחבל! רבים טענו לא אחת, שנטישת הדת מביאה לסובלנות ולהבנת השונה. לפי סגנון השאלה נראה, שיסוד זה אינו תקף בחוגים מסויימים.

לגופם של דברים, ללא הטיעונים הדתיים המתבססים על הכתוב בתורה, היית חייב להתפנות במהירות הבזק מפיסת ארץ זו שבה בנית את ביתך. באיזו זכות נישלת את יושבי הארץ הקודמים? האם סבלם של הפליטים אינו אומר לך מאומה?

נכון, לפני אלפי שנים ישבו כאן אבות אבותיך. ולכן? אם שרידי השבטים האינדיאנים יתבעו את כל היבשת האמריקאית בחזרה, בהסתמך על העובדה שהם תושבי הארץ הקדומים, האם מישהו יאזין לדבריהם? האם ייערך פינוי של גבעת הקפיטול או של הבית הלבן כדי לשכן בו את שבטי האינקה? טענה זו תישמע במקרה הטוב כקוריוז, ותו לא.

במאמר מוסגר אציין, שאכן, מערכת התעמולה הפלסטינאית בארה"ב משתמשת בטיעון זה. כך היא ממחישה את העובדה שטענת מדינת ישראל, שהיא בעלת זכויות בארץ בגלל ישיבת אבותינו בה, הינה טענה בלתי הגיונית וחסרת בסיס ושווה יא לטענת הבעלות האידיאנית על אמריקה.

רק האמונה בה' שברא את העולם כולו, והועיד את הארץ לעמו ישראל, היא הנותנת תוקף לטענה בדבר בעלותנו על הארץ. בתורת ישראל מוקדש מקום רב לייחודה של הארץ, לסגולתיה הרוחניות ולהתאמתה המדוייקת לעם ישראל. האמונה שכל העולם כולו הוא של ה', והוא שבחר לתת לנו את הארץ הזאת, היא המעניקה לגיטימציה לישיבתנו כאן.

הטיעון בדבר הזיקה לארץ ישראל לאורך הדורות, והתפילה הבלתי פוסקת לבניין ירושלים ולבניין בית המקדש – כל אלו יש להם ערך רב בצירוף האמונה בה' ובצירוף שמירת מצוות התורה. בעת הקמת המדינה ובשנים שלאחר מכן השתמשו לא אחת בטיעונים דתיים אלו להסברת זכותנו על הארץ.

ללא היהדות, ללא שמירת המצוות והנאמנות לתורה, אמנם אין זכות לעמנו על אדמתו. הנך נמצא כאן אך ורק בזכות הקומץ שנותר נאמן לתורה. מוטב שתדבר ביתר ענווה, ותחשוב היטב בטרם תלך לחלק פקודת גירוש לשומרי המצוות. לולא הם, לא זו בלבד שהארץ לא היתה בידינו, אלא שגם לעם ישראל כולו לא היה נותר זכר. הוא היה נעלם, כפי שנעלמו העמים העתיקים והעמים שבאו אחריהם.

חבל, חבל מאוד, שהגישה המתנשאת אינה מניחה לך לשמוע את קול האמת המהדהד בהסטוריה של העם העתיק, העם שרעננותו הרוחנית לא נעלמה, למרות ריבוי שנותיו.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים