מה הבנות שלכן תורמות לבניית הארץ? מה הן תורמות לעם ישראל?

ראשית, הבנות תורמות בתחומים רבים מאוד ומסייעות לחברה כולה. מי שהזדמן לו לעמוד על דרכי פעולתם של ארגוני חסד למיניהם, עומד אחוז התפעלות מתרומתן הרבה של הבנות, ממכלול העשייה שלהן, שמטרתה להקל על אוכלוסיה הנמצאת במצוקה. אין ספק שפעילות זו מהווה תשובה ברורה לשאלתך.

אולם אין כוונתי להתעכב במסגרת תשובתי אודות עניין זה ולפרט את חיוניותו. אתמקד בדברי בתחום שונה לחלוטין. ייתכן שהדברים ייראו לך גלותיים או מיושנים מעט, אולם אין ספק שהם האמת לאמיתה, האמת ההסטורית שאין עליה עוררין.

לדאבון לב, כיום, כאשר המסגרת המשפחתית הולכת ומתפרקת, כאשר משפחה חד-הורית הינה תופעה מקובלת ומצויה לרוב, התרומה הגדולה ביותר לעם כולו היא הקמת משפחה נורמלית. משפחה שתגדל את בניה, במטרה שימשיכו את שרשרת הדורות, ובכך הם יבטיחו את קיום העם.

כאשר נערה דתית נישאת, ומקימה משפחה נאמנת ומסורה, מקימה בית חם ונעים, מגדלת ילדים בריאים ומאושרים, למעשה היא מקימה משפחה, שהיא ודומותיה הן חוט השדרה של העם, מקור האנרגיה החיובית שלו, המבוע שהוא שואב ממנו עוז ותעצומות להמשך דרכו.

ייתכן, שתפקידים נוספים של נשים ובנות אף הם חיוניים וחשובים, אולם התפקיד בה"א הידיעה של האישה הוא להיות רעיה ואם. אף שהדברים נשמעים בלתי חדשניים, יש לדעת שהם האמת לאמיתה, ובלעדיהם מרחפת סכנה מוחשית על המשך קיום העם.

אין כאן כל כוונה לקטרג או לבקר את דרך חייהן של נשים שאינן צועדות בדרך התורה והמצוות. אלא להבהיר את הדברים מנקודת מבט כללית וציבורית. עובדה היא שקצב היווצרות משפחות חד הוריות הולך וגובר, ועובדה היא שלבני נוער רבים חסרה דמות האב. האב גר הרחק ממקום מגוריהם או שאין הם יודעים כלל מיהו. תופעת האלימות המתגברת והולכת, וכבר לא ניתן להסתירה, מוסברת בין השאר כתוצאה של הרקע הבלתי טבעי של בני נוער רבים, שגדלו במשפחה חד הורית.

לנוכח מצב זה, האם יש עתיד לעם? הרי תופעה זו מכרסמת ביסודותיו של העם כולו! השירות הלאומי בה"א הידיעה הוא הקמת משפחה יציבה. כך מחזקים את יסודות האומה, וכך מצילים אותה מכליון, מהתבוללות ומיתר הגורמים החוברים יחד במטרה להפוך אותנו ל'עם זמני'.

נכון, הקמת משפחה יציבה אינה מביאה בעקבותיה תהילה, פרסום או מאמרי הערכה. אולם, חשוב לדעת: הכתר האמיתי מתנוסס דווקא על ראשה של בת המגשימה את ייעודה האישי המשתלב בייעוד האומה כולה. ייעוד ששמו: "עם ישראל חי"!תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים