מדוע החרדים מתנגדים לתנועה הרפורמית?

מן הראוי להתבונן בתקופה שקמה בה תנועה זו ובמטרה של מקימיה. כך קל יהיה להבין במה כשלה, ומדוע כה רב הנזק שהיא גורמת לעם ישראל.

התנועה הרפורמית קמה בעקבות האמנציפציה - שוויון הזכויות שהוענק ליהודים במערב אירופה בתחילת המאה השמונה עשרה, בימי נפוליאון. לראשונה בתולדות העמים ניתן ליהודים שוויון זכויות. אמנם הוא ניתן בתוספת הסתייגויות רבות, אולם בכל זאת היה זה צעד משמעותי. באותה תקופה נפלו חומו הגיטו, והתחיל תהליך מואץ של התבוללות. יהודים רבים שלחו את בניהם ואת בנותיהם לבתי ספר כלליים, ועד מהרה זנחו רבים מהם לא רק את שמירת המצוות, אלא גם את הדת היהודית כולה. רבים מהם אף טבלו לנצרות.

בתקופה ההיא היה מקובל שכל אדם משתייך לדת כלשהי. לנוכח העובדה שאנשים אלו התנהגו כנוצרים לכל דבר, בטרם 'חצו את הקוים', היווה אצלם עניין המרת הדת פתרון קל ופשוט.

בשלב זה קמו אנשים במחנה היהודי שביקשו לעצור את הסחף. הטריד אותם החשש שבקצב התבוללות זה, לא יישאר זכר לעם היהודי. הם היו מוכנים לוותר על שמירת המצוות, על שמירת השבת ועוד. מטרתם היתה ליצור מסגרת חיצונית בלתי מחייבת. היהדות התבטאה אצלם רק בתפילה חגיגית בבית הכנסת מדי שבת, כפי שנהגו שכניהם הנוצרים, ובדרך זו הם חפצו להמשיך.

אנשים אלו יצרו 'יהדות חדשה', יהדות שמצד אחד יצרה בעבור אנשיה מסגרת שישתייכו אליה, ומצד שני לא הפריעה להם לנהל אורח חיים ככל אזרחי המדינה. יהדות מסוג זה, טענו הרפורמטורים, תתן תשובה מתאימה לבעיית ההתבוללות ותמנע את ההתנצרות.

עקרונות הרפורמים היו פשוטים: לפי הנחתם, תורת היהדות מורכבת מ'תוכן' ומ'קליפה'. התוכן הוא האמונה בא-ל אחד. הקליפה היא המצוות לדעתם, הקליפה אינה מתאימה לרוח הזמן ולכן יש ליצור דרך חיים חילופית גזורה לפי הזמנה, בהתאם לאורח החיים העכשווי.

אילו שאפו הרפורמים ליצור דת חדשה, שאינה מתיימרת להוות תחליף לתורת ישראל, סטייתם לא היתה גורמת נזק כה גדול. אולם אבות הרפורמה התיימרו לדבר בשם תורת ישראל שניתנה בסיני בכך הם סילפו את היהדות, וגרמו לה נזק ניכר עד לימינו, באופן עמוק ומשמעותי ביותר.

אין סילוף גדול מזה! לתורת ישראל יש חוקים ומסורת ברורה, היא ניתנה מן השמים לשש מאות אלף איש במעמד הר סיני. האם בשם הפלוראליזם ניתן ניתן ל'הכשיר' את הסילוף? האם רשאי או מסוגל אדם כלשהו ליצור 'פיזיקה רפורמית' או 'הנדסה רפורמית', בלי שיהיה עליו להוכיח להדגיש שבסופו של דבר גם מטרתם המוצהרת של הרפורמים לא הושגה. יתר על כן: הרפורמה הביאה להתבוללות מואצת. לא זו בלבד שההתבוללות לא פסקה, אלא להיפך, לדאבון לב, מזה דורות שהיא צוברת תאוצה. יהדות ארה"ב מתמעטת והולכת, גל נישואי התערובת גואה, והאחריות לכך מוטלת ישירות על התנועה הרפורמית, המוליכה את בניה צעד אחר לזרויות הטמיעה.

גם אלו הנותרים יהודים, כמעט שאין כל קשר בין אורח חייהם ובין דרך היהדות.

הזיוף זועק מכל פרט בדרכה של תנועה זו. מדוע הם מתארים את תנועתם כזרם ביהדות? והרי אין כל קשר ביניהן? הקשר כבר נותק לפני שנות דור, כאשר החליטו ראשוני התנועה להתנתק מקיום המצוות.

האם כל מועדון חברים, שיעסוק בנושא כלשהו, יוכל להכריז שהוא זרם חדש ביהדות? מעיין היהדות מפכה בתדירות מאז מעמד הר סיני. למעיין זה יש זרם אחד ויחיד.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים