סיכום

מאמרים נוספים
הקדמה
מהי שפה מדוברת?
שמות החומרים כדוגמה להגדרת השפה
לשון הקודש - נוסחה מדוייקת
מאמרים נוספים
המפתח למשמעות האותיות
מבנה השורש
האות ג
האות א
האוזן והאיזון
בניית מלה בלשון הקודש
מאמרים נוספים


לשון הקודש אינה כשאר הלשונות. בתפילות החגים אנו אומרים: 'רוממתנו מכל הלשונות'. כאשר מתוודעים מעט לחכמה הטמונה בלשון הקודש, אנו מבינים שאין זו רק לשון מיוחדת במינה. זוהי לשון שיש בה דקדוק (כלומר דיוק) מושלם, וחכמה אלוקית העולה מבין אותיותיה.

לא ניתן לבטא חכמה מושלמת, שהיא למעלה מחכמת בני אדם, בלשון שהיא כלי כלאיים - שעטנז של שינויים רבים, התפתחויות וגלגולים מקריים. זוהי המציאות של השפות השונות, עד שיש צורך במחקרים מעמיקים הקשורים לתיאוריות רבות כדי לדון בשאלות מה התפתח ממה, מתי ואיך, ובסופו של דבר מגלים שמדובר בשפה לא מהותית.

רק לשון כלשון הקודש היא המתאימה לנתינת התורה. רק בה ניתן לצפות שהחכמה תינתן בשלמות!

בניית אתרים