מהי תכלית חייהם של הגויים?

למעשה, כל מה שברא ה' בעולמו, תפקידו לקדש שם שמים ולפרסם את האמונה בבורא. מטרה זו כוללת גם את החי, הצומח והדומם, וכל שכן את בני האדם כולם, ללא הבדלי עמים, זמנים או מקומות ישוב.

הנבראים שאינם בעלי זכות בחירה, מקדשים שם שמים ומגבירים את האמונה בעצם מציאותם ובדרך חייהם. הם מורים על נפלאות הבריאה ועל החכמה האלקית הגנוזה בכל פרט ופרט ביקום כולו. למעשה, כל נברא שר שירה לקב"ה בדרך חייו. כידוע קיים "פרק שירה" המייחס את שירתם של הנבראים השונים לפסוקים מתאימים, והדברים מעוגנים בסודות הקבלה.

ההרמוניה שבבריאה, הגיוון הנרחב ומציאותם של כמעט אין סוף נבראים, גדולים וקטנים, כל אלו מכריזים השכם והערב, שבורא גדול, הניצב מעל לחוקי המרחב והזמן, הוא זה שבראם ומקימם ומאפשר להם לחיות בכל עת ובכל שעה.

לנבראים שיש להם זכות בחירה, כלומר, לבני אנוש, ניתנו תפקידים איש איש והתפקיד המתאים לו. לעם ישראל ניתנו תרי"ג מצוות ולגויים (בני נח) ניתנו 7 מצוות. מצוות אלו כוללות מצע רחב של דינים ושל הנהגות, והן מהוות בסיס לחיים תקינים הקשורים לאמונה בבורא.

גוי המקיים את תפקידו בשלמות, נחשב לחסיד אומות העולם. הוא נוחל גן עדן ושכרו גדול מן השמים. ואמנם, לאורך הדורות היו גויים שחיו על פי אורח חיים זה, מילאו את תפקידם בנאמנות וקידשו שם שמים. אגב, כיום מתפתח בעולם תהליך מעניין - גויים מארצות רבות, רובם ככולם משכילים, מצטרפים לתנועת בני נח.

הם לומדים את ההלכות של מצוותיהם, ולא אחת הם פונים לרבנים יהודים שידריכו אותם בדרכם.

מובן, של גויים רבים אינם הולכים בדרך זו, ובמבחן הבחירה החופשית הם נכשלים. אולם, למעשה, גם באורח חיים זה, שהינו מוכר מהייעוד שייעדו להם, הם ממלאים תפקידים שונים, כאשר המרכזי שבהם הוא ההשלכות של חייהם לגבי עם ישראל לשבט או לחסד, כדברי הפסוק: "יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". כלומר, המתרחש בעולם מבחינה מדינית ועוד, מטיל ישירות את צילו, ותוצאותיו משפיעות על חיי העם היהודי.

מן הראוי להדגיש שהעולם כולו צועד לקראת הגאולה השלמה, שתהיה גם גאולתם של כל העמים. הם ינהרו אל הר בית ה' וישאפו לחיות לאורה של החכמה האלקית.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים