מדוע נבראנו עם תכונות ומידות רעות?

תכונות הנפש השליליות נבראו, הן כדי להוות נסיונות לאדם, והן כדי שישתמש בהן במידה, במקום ובזמן הרצויים.

כשם שהבורא ברא את גוף האדם, כך הוא ברא גם את תכונות הנפש שלו. כל אדם מגיע לעולם כשהוא מצוייד בתכונות נפש משלו. כשם שאין אדם הדומה לזולתו מבחינה חיצונית, כך גם אין מי שדומה לחברו בתכונותיו הפנימיות. יש אנשים שבאו לעולם כשהם מצויידים בתכונות חיוביות רבות. לעומתם, מצויים אחרים שתכונותיהם השליליות בולטות לעין.

נשאלת השאלה: לשם מה היה צורך להחדיר תכונות שליליות לנפש האדם? כלום לא היה העולם טוב יותר, באם האדם לא היה מכיר את השנאה, את העצבות ואת האכזריות?

לאחר פטירת האדם מהעולם מצפה לו שכר על מעשיו הטובים. הוא גם יודע שהוא עתיד לקבל עונש על חטאיו. מהו המודד לחלוקת השכר והעונש? בודאי שמשולל הגיון לצפות לקבלת שכר רב על דבר הבא בקלות וללא מאמץ. השכר ניתן בהתאם למאמץ שהושקע במילוי התפקיד. שני אנשים שהגיעו לאותם הישגים, לא יקבלו שכר שווה. כל אחד מהם יקבל שכר בהתאם לסבל ולמאמץ שהיו מנת חלקו לקראת השגת היעד.

כדי להרבות שכר, יש צורך להציב מכשולים בדרך אל המטרה. תכונות נפש שליליות הן המכשולים שהציב הבורא בדרכו של האדם. אדם הנותן צדקה, מתגבר על הקמצנות הטבעית המקננת בו. כדי להשכים לבית הכנסת על האדם לנצח את העצלות. בשעה שמכעיסים את האדם, עומדת בפניו הזדמנות לכבוש את מידת הכעס ולהשאר רגוע, במקום להשיב בעלבונות ולפגוע באלו שפגעו בו.

אילו היה האדם נולד מושלם, הוא היה מקבל שכר מועט על כל פעולותיו. לעומת זאת, בזכות המידות הרעות שהוא מתגבר עליהן, הוא יקבל שכר כפול ומכופל.

לתכונות הנפש השליליות יש תפקיד נוסף. לעתים יש בהן צורך חיובי והן מביאות תועלת. המציאויות השונות שבהן ניתן להעזר באותן תכונות הינן רבות ומגוונות. לדוגמה, באמצעות מידת הקנאה ניתן לקדם תלמידים, על ידי יצירת תחרות ביניהם. מידת העזות מחשלת את האדם, כאשר הוא נאלץ לשחות נגד הזרם.

בנקודה זו האדם נתון במערכה גדולה וחשובה מאין כמוה. נשאלת השאלה: היכן הוא הגבול? מתי להשתמש במידה השלילית ובאיזו מידה? מתי לקרב ומתי לרחק תכונה בלתי חיובית כלשהי?

האדם חייב להפעיל את שיקול דעתו כדי להגיע לאיזון נכון בשימוש בתכונות נפשו. עוצמתן היא אדירה, והשליטה עליהן אינה דבר של מה בכך. יכולת האבחון העצמי ללא משוא פנים. היעד הוא השליטה המלאה על מערכת תכונות הנפש וניתובן בהתאם לרצון התורה. זה המגיע אל היעד, הינו האדם השלם בה"א הידיעה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים