התוכלו להסביר את הכתוב בגמרא שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ?

נשתדל לענות לשאלתך. נענה 2 תשובות, אך נדגיש, שהתשובה הראשונה הינה מישנית בהתייחסות לנושא המדובר.

1. התפיסה המדעית שכדור הארץ סובב סביב השמש, לא התקבלה בצורה החלטית. סביר להניח שלפי תורת היחסיות של אינשטיין והחוקרים שהלכו בעקבותיו, אין קביעה זו החלטית, והכל יחסי בהתאם למגמת הקביעה, לדרכי החישוב של החוקרים, לנקודת המוצא שלהם ועוד.

2. התשובה העיקרית אינה מתייחסת לחידושי המדע האחרונים. עלינו להבין שחז"ל, וכל שכן הפסוקים, אינם 'מדברים' אלינו בשפת הדיבור היומיומית שהורגלנו אליה. הם מדברים בשפה השייכת לרובד הרוחני של החיים.

לדוגמא, כידוע לימדונו חז"ל, שלכל עשב ועשב יש מלאך 'המכה' עליו ואומר לו: "גדל". משמעות הדברים היא שקיומו של החומר תלוי בגרעין הרוחני הפנימי שלו. גרעין זה הוא המחיה את החומר, והוא המכתיב לו את מהלך חייו ואת תנאי חייו.

בהתאם לכך, כאשר חז"ל מדברים על מהלך השמש, אין כוונתם בדווקא למסלול המוכר לנו בשמים. כוונתם לגורם הרוחני שלה. הדבר תלוי בסודות עליונים ובפרקי מרכבה. לפי הרובד הראשוני ניתן להסביר זאת כך: האדם הוא מרכז הבריאה, וכל הבריאה נבראה במטרה לשרתו ולאפשר לו לקיים מצוות ולחיות לפי דרך התורה. בהתאם לכך, ה'כיוון הרוחני' נקבע בהתאם לראיית האדם, להתרשמותו ולסדרי חייו. ואין ספק שכאשר האדם חי, נראה לו שהוא נמצא בעולם בדרך קבע, הוא המרכז, והכל סובב סביב לו.

חשוב להדגיש שזהו הרובד הראשון. סודות הקבלה אינם בתחום עיסוקה העכשווי של "ערכים", אך יש לדעת שבכל מאמר חז"ל, וכל שכן בפסוקים, מצויים מעמקים עד אין חקר!

גם בעיסוק בתורת המספרים לפי חז"ל, יש צורך בהעמקה ובהבנת כוונת הדברים. מספרים רבים משמשים לחז"ל כסמלים או כרמזים לתכנים רוחניים. מפורסמים הם דברי המהר"ל, שהמספר 7 מסמל את הטבע, ואילו המספר 8 מסמל את הכוחות המצויים מעל הטבע. באותה אמת מידה יש להעמיק תמיד בחכמה הגלומה בדברי חז"ל, ואין למדוד אותה עפ"י מטבעות לשון שאנו משתמשים בהן בדורנו.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים