תדמית חיובית

"אתה כולך מושחת, אין בך טיפה אחת של טוב. ממך כבר לא יצא שום דבר!"

נסו לחשוב מה משפט כזה יכול לעולל לילד!

הילד יחשוב: אם אבא אומר כנראה שהוא יודע! מאחר ואני כולי רע, וממילא כבר לא יצא ממני שום דבר, בשביל מה כדאי לי להשקיע?!

המשוואה פשוטה.

בפרקי אבות (ב', י"ג) מובא: "אל תהיה רשע בפני עצמך". אדם הרואה את הרע שבעצמו בעוצמתיות יתר, יסוג לאחור ולא יתקדם. תדמית שלילית של האדם על עצמו גורמת ליאוש, לרפיון ידיים ולתבוסתנות.

בדרך זו מבארים את הפסוק: "וירעו אותנו המצרים", כלומר, שהמצרים הפכו אותנו לרעים, הם נתנו לנו הרגשה שאנו רעים, וכך גרמו לנו לאבד את דרכנו הטובה. כתוצאה מכך אכן, נעשינו רעים.

קיים גם תהליך הפוך, תהליך שכולו חיובי. על המשנה: "הוי מתלמידיו של אהרן", כותב הרמב"ם: אהרן עליו השלום כשהיה מרגיש באדם שתוכו רע או כשהיו מספרים לו שתוכו רע ובידו עבירה - היה מקדים לו שלום, היה מרבה לספר עמו, וכך היה מתאהב עליו. והיה האיש ההוא מתבייש בנפשו ואומר: אוי לי, אילו היה יודע אהרן צפון לבי ורוע מפעלי, לא היה מתיר לעצמו להסתכל בי, כל שכן לדבר עמי.

כלומר, אני נחשב אצלו בחזקת אדם כשר, ולכן אשתדל לאמת את דבריו ואת מחשבתו ואחזור למוטב. אהרן נתן לאותו אדם תדמית עצמית חיובית. תדמית זו נתנה לו את הכוח והמרץ להשתנות לטובה.

מספרים כי רבי אברהם ישעיהו קרליץ, ה"חזון איש", דיבר פעם עם מנהל רוחני של ישיבה ואמר: רגילים לדבר תמיד על החסרונות המצויים באדם, ואמנם לפעמים באמצעות דיבורים אלו מעוררים את המידות הטובות שבאדם, והוא משתפר. אולם קיימת דרך נוספת, והיא: כאשר מחשיבים אותו ליותר טוב ממה שהוא! כאשר חודרת לתודעת האדם ההכרה שהוא באמת טוב, הוא משתדל לחיות באותה רמה וע"י כך הוא הולך ומשתפר. תן לתלמיד שם טוב והוא ישתדל להצדיקו.

כאמור, כאשר אדם יחיה את מעלותיו יותר מאשר את חסרונותיו, יש לו סיכוי להשתפר. צריך אמנם לדעת את חומרת הדברים הרעים, אולם, יש לדעת לשמור את הגבול ולא להיסחף במחשבה אודותם.

על כל הורה ומחנך מוטל להקפיד שלא תיווצר אצל הילד תדמית עצמית שלילית. יש ליצור בתודעתו תדמית חיובית. אשר תגרום בעקבותיה מהפך בנפשו.

כידוע, רוב האנשים משתמשים רק ב-20% (ואף פחות) מכוחות הנפש ומהכשרונות שלהם. לכן, ניתן בקלות יחסית לדרבן אדם שיגדיל את מאמציו וינצל ביתר שאת את הכוחות שנטע בו הבורא.

בשעת מצוקה האדם מגלה בתוכו, כוחות איתנים. שעד כה לא הכיר בקיומם. והנה, אם האדם היה משתמש בכוחות אלו גם לאחר מכן, גם לאחר שהמצוקה עברה, הוא יהיה מסוגל להגיע להישגים נכבדים!

לסיכום: אם נטפח בילדינו את תדמיתם החיובית ונחזק בהם את תכונותיהם הטובות, סיכויי הצלחתם יגדלו בהרבה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים