על כוחות הנפש

מתחת ידי הבורא לא יצא דבר רע – זהו עקרון יסודי המנחה את כל מערכות החינוך. נשמתו של כל ילד טהורה היא. רק על ידי הנהגה רעה או על ידי ניצול ושימוש לרעה בתכונותיו של הנער, עלולים לקלקל את מה שאפשר היה לפתח ולהעלות לרמה של קדושה ומוסר.

גם היצרים והדחפים החושניים העזים ביותר, אשר ללא ביקורת וריסון יורידו את האדם ואת האנושות שאולה, נכללים בין הערכים המקודשים בשטח החינוך! אין לדכא אותם, אלא יש להדריכם, להנחותם ולהשתלט עליהם עד שיהיו כח מניע אדיר להעלות את האדם למדרגה של אצילות נפשית וכיבוש היצר. כך ינוצל כוחם לבניין האנושות על יסודות המוסר והאצילות.

גם אותן מידות המקובלות כמידות רעות, כגון: כעס שנאה, גאווה, עקשנות, עצלנות, שוויון נפש ועוד כיוצא באלו תכונות אופי שליליות – הינן תכונות קדושות. על ידי פעולה חינוכית נאותה בתחילת התפתחותן, ניתן להופכן למידות טובות וחיוביות. לפיכך, את כל הכעס והשנאה שיש בילד יש להפנות כלפי כל הרע והשפל. את הגאווה והעקשנות שיש בילד יש לנצל ולהפוך לתכונה של יציבות ועמידה איתנה על שמירת האמת והטוב. יש להפוך את העצלנות ושוויון הנפש – לסובלנות ולתכונה של השלמה עם כל מה שאינו ניתן לשינוי.

הבה נתבונן נא בתינוק אשר בזרועות אמו, לאור דברי חז"ל. כמה תכונות שונות ומגוונות, כמה כוחות, כשרונות, יצרים, נטיות ושאיפות, עדיין רדומים בתוך המוח הרופס ובתוך הלב הקט. אין בכל אלה דבר שהוא רע מטבעו, אבל גם אין בהם דבר שהוא טוב מטבעו. כל תכונה יכולה להיות זרע החיים והישע, ובאותה מידה עלולה היא גם להיות זרע הקללה והאבדון. הכל תלוי במושל הקטן, העתיד למשול בכל אלה. כל התכונות והכוחות הם משרתיו, והוא ימשול בהם ויטה אותם כרצונו: אל תחתית היצרים החושניים או אל גבהי הרוחניות הצרופה.

...הפסוק מפנה את תשומת לבנו לכל ילד וילד, ודורש מאתנו לחנך אותו על פי דרכו שלו. הפסוק דורש חינוך אינדבידואלי בהחלט! התכלית של חיי התורה והמצוות היא כללית, אבל הדרכים המובילות אל הרמה הטהורה של קיום התורה והמצוות, מתחלפות לפי תכונותיו וכשרונותיו של החניך, לפי נטיותיו וכוחותיו השכליים והנפשיים, משום כך לא כל שיטה מתאימה לכל חניך וחניך. אנו שואפים, שבעל אופי כעשיו שבין בנינו, יהיה לאיש ישר ונאמן במידה שווה לבעל אופיו של יעקב.

יש לחנך את כל אחד מבנינו, לפי תכונותיו האישיות. תכונותיהם האישיות הן הן הסיבות הגורמות לכך שימצא הבדל בין דרכי חייהם בעתיד. עלינו להוביל אותם בדרכים שונות לידי קיום רצון ה'.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים