שמירת מרחק חיונית במעמד הר סיני

מאמרים נוספים
חג השבועות – חג מתן תורה
לראות את הקולות
מעמד הר סיני – מאורע חד פעמי
שמירת מרחק חיונית במעמד הר סיני
מאמרים נוספים
מפסח ועד שבועות - עצמאות מדומה ועצמאות אמת
עשרת הדברות
הר המוריה והר סיני
ההכנה לקראת...
ייחודיות דמויותיהם של בועז ורות
חג השבועות
זכרון מעמד הר סיני
דוד המלך ואנחנו
מגילת רות – מגילת החסד
"היום הזה נהיית לעם"
שתי הלחם בעצרת
"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"
מסיני ועד הלום
נעים זמירות ישראל
לא נפולת ולא נמושה
היגיון מול דבקות
הר סיני מקומו, טבעו ופלאיו
אלקנה מנהיג המהפכה השקטה
גר הצדק פוטוצקי
סוד הגאולה
על גדות החידקל
הפועל "לשוב" במגילת רות
סיפור מגילת רות
עשרת הדברות
שיר הלל ל"חיים פשוטים"
מאמרים נוספים

למרגלותיו של הר סיני התכונן עם ישראל למעמד הגדול. והנה, בעיצומן של ההכנות הודיע משה בשם האלוקים, שהגישה להר בשעת מעמד מתן תורה אסורה לחלוטין. והעובר על אזהרה זו צפוי לעונש מוות. וכך אמר: "השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת" (שמות י"ט, י"ב).

העונש החמור מוכיח, שלא היתה זו הוראה מנהלית גרידא שמטרתה לשמור על הסדר. ההתקרבות להר נאסרה, משום שהיה בכוחה לפגום במעמד עצמו ולהעניק לו משמעות מסולפת ח"ו.

מלבד מסירת התורה עצמה, היה צורך ללמד את עם ישראל את צורת ההתייחסות לתורה.

התורה ניתנה לעם ישראל. ואכן הם לומדים אותה יומם ולילה ועוסקים בה בכל שעה. הדברים שנכתבו בתורה יצרו את ההיסטוריה של עם ישראל, עיצבו את דמותו, ולמענם מסרו יהודים את נפשם במשך כל הדורות.

מי הוא "בעל הבית" של התורה, האם לא עם ישראל? מי מבין אותה, הוגה בה וחי לפיה אם לא אותם תלמידי חכמים ההוגים בה יומם ולילה? לכאורה אם כן, טבעי היה הדבר שחכמי ישראל יהיו מוסמכים להכניס בה שינויים בהתאם לצרכים ולהתאים אותה לצרכי ההווה ולרוח הזמן. הם יגנו עליה מפני סכנת התיישנות, וידאגו לכך שתמיד היא תהיה אטרקטיבית ומבוקשת. אך לא כך הם פני הדברים!

מטרת ההרחקה מן ההר והאיסור לנגוע אפילו בקצהו באו במגמה למנוע טעות מסוג זה. "אל יהרסו לעלות אל ה'!" (שמות י"ט, כ"ד). המרחק בין ה' נותן התורה ובין מי שמקבלה חייב להשמר. אמנם התורה ניתנה לנו, אך היא ניתנה מהשמים. לא אנו יצרנו אותה, ואין לנו רשות לשנותה.

וראה זה פלא, המציאות ההיסטורית הוכיחה, שלמרות שהתורה אינה נתונה להשפעת הזמן, ואולי דוקא בשל כך, היא שרדה. התורה שומרת על אקטואליות לאורך הדורות, היא צומחת ללא הרף, מפרשיה ומבאריה מתרבים, אולם למרות הכל היא אינה משתנית לעולם.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים