השבת היא הסמל היהודי

כל בעל חנות קובע שלט הפונה לרשות הרבים, המבהיר באותיות גדולות מה טיב החנות. כל עוד השלט תלוי הרי שבעל החנות חי וקיים ומנהל את עסקו. אמנם יתכן שהלה יצא לחופשה לשבועות אחדים, אולם השלט התלוי מעיד כי העסק מוסיף להתקיים. אולם כאשר הסירו את השלט מעל החנות, הדבר מעיד שאין בדעתו לחזור!

השבת מעידה על הברית שנכרתה בין הקב"ה ובין עמו ישראל. גם אם אירע שיהודי עבר חס ושלום על אחת ממצוות התורה - עדיין הברית קיימת.

אולם באם הוא אינו שומר את השבת, הרי הוא נחשב כמי שהסיר את השלט מעל דלתו, כאילו העיד על עצמו שנשמתו היהודית פנתה ונסעה למחוזות אחרים, בדומה לאותו בעל עסק שנטש את חנותו. חילול שבת הוא ניתוק ממורשת היהדות, יש בו מעין הכרזה על הפרת הברית עם ה' ועל נטישה ממסורת אבותיו, ששמרו על השבת מכל משמר.

במשך אלפי שנים, גם בתקופת צרה וצוקה, מסר העם את נפשו על שמירת השבת. בשומרו שבת הכריז עמנו, שהוא מאמין בה' שברא את העולם בששת ימי המעשה. הכרזה זו כוללת את ההכרה שאנו ברואי הבורא, והוא העניק לנו את תורתו בהר סיני. תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים