מהו סוד נצחיותה של ברית השבת?

הקב"ה הבטיח שהשבת לא תתבטל מעם ישראל לעולם, והיא תהווה ברית עולם בין הקב"ה לעמו. וכך נאמר: "ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש" (שמות ל"א, ט"ז-י"ז).

המתבונן בגזרות שניתכו על העם, יווכח שהשבת היתה אחד ממוקדי הגזרות העיקריים. לכן, עובדת נצחיותה ראויה לתשומת לב מיוחדת. המתנכלים לעם ישראל ולתורתו לאורך הדורות ניסו בראש ובראשונה לפגוע בשבת קודש. הם היו מודעים לכך שהשבת היא יסוד תורת ישראל, שהיא זו המפיחה בעם רוח אמונה וגבורה, ומעניקה לו חוסן מיוחד ויכולת להחזיק מעמד בגלות הקשה והמרה. מסיבה זו, הם שילחו את חיציהם ואת גזרותיהם בשבת ובשומריה.

לעומתם, כרת הקב"ה ברית עם ישראל, והוא זה ששמר עליה ונתן לעם ישראל כוח להחזיק בה במסירות נפש. ואמנם, ברית זו נותרה בין בורא העולם לבין עמו ישראל. רעיון זה מובע בנוסח תפילת השבת: "ולא נתתו ה' אלוקינו לגויי הארצות, ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת".

הבטחה זו אודות קיום קשר ייחודי בין הקב"ה לישראל על ידי השבת התקיימה בצורה פלאית. כידוע, בימיה הראשונים של הנצרות קבעו הנוצרים את יום השבת ליום מנוחתם. אולם, כאשר החלה הנצרות להתפשט בעולם, והשבת היתה עלולה לאבד את משמעותה היהודית כאות וכסמל ייחודיים בין הקב"ה לישראל - סיבבה ההשגחה העליונה, שהנוצרים הזיזו את "שבתם" יום אחד קדימה, ליום ראשון. הדבר קרה בשנית אצל המוסלמים הם בחרו להם כיום מנוחה את היום השישי, והותירו את השבת כאות לברית הייחודית בין ישראל לאלוקיו.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים