מאמצים להשגת האתרוג

מאמרים נוספים
פקודת היום - לשמוח
"כל האזרח בישראל ישבו בסוכות"
סוכות - חג האסיף
שמחה ללא מיצרים
מאמרים נוספים
שמחת בית השואבה
שמחתנו באמיתות התורה
אהבת המצוות
מאמצים להשגת האתרוג
עצת המלך
"סוכה תהיה למסתור ממטר"
סוכה של לויתן
הטבע והאדם
מתנת ישע
האמונה והחקירה
שמחת האסיף
זמן שמחתנו
ארעי ושמח
זכר לענני כבוד
והיית אך שמח
ארבעת המינים
ארבעת המינים
מבצר ושמו סוכה
סוכה על אם הדרך
לִקְחֵי ארבעת המינים
שובע שמחות את פניך
הבטחון והשמחה
ושאבתם מים בששון
שמחת ישראל והתורה
חג הסוכות
זכר לענני כבוד
שמחה ללא מיצרים
מעל לשמש
ארבעה מינים
מאמרים נוספים

הרב מבריסק הקפיד ליטול אתרוג שהובא עבורו במיוחד ממרוקו, ממקום פראי ולא מטופח, באופן שלא היה בו חשש הרכבה.

סמוך לחג הסוכות תשי"ח נשלח כמדי שנה, אתרוג עבור הרב מבריסק. אבל בבוא השליח לנמל התעופה, עיכבוהו אנשי המכס ולא נתנו לו את האתרוג. באותה שנה חששו מפני סכנת מחלות לצמחים. וכל תוצרת חקלאית שהובאה מחו"ל הוחרמה.

ביקש הרב מבריסק מאחד ממקורביו, שיפעל לשחרור האתרוג.

נסע השליח לנמל התעופה, וביקש מהפקיד שהחרים את האתרוג, שישחרר אותו. נענה הפקיד ואמר שאין בידיו סמכות לעשות כן, כי הסמכות היא בידי פקיד שני. הלך השליח לשני, והשני שלחו לשלישי, וכך הלאה.

בינתיים החלו לסגור את מחלקות המכס של נמל התעופה, וכאשר התברר שלא תהיה אפשרות לקבל את האתרוג בערב החג, שב השליח לירושלים ובא מיד לביתו של הרב והודיע: "כלו כל הקיצין, לא הצלחתי להביא את האתרוג ליום הראשון של החג".

קשה לתאר את צערו הגדול של הרב. נראה היה כאילו אסון גדול פקד אותו. הוא נטל אתרוג אחר, אולם צערו על חסרון האתרוג המיוחד היה גדול מאוד.

בסופו של דבר פנה אל השליח ואמר לו: "יש לי עניין שלפחות בחול המועד יגיע האתרוג לידי". הוא זירז את השליח וביקש אותו שישתדל במוצאי יום טוב להשיג את האתרוג.

לאחר מאמצים מרובים וקדחתניים, שנמשכו במשך כל ימי חול המועד עד ליום הושענא רבה, עלה ביד השליח לקבל אישור רשמי לשחרר את האתרוג מן המכס. ביום הושענא רבה, בשעות אחר הצהריים, שיגר השליח רץ מיוחד מטעמו לנמל התעופה ובידו מסמך המאשר להפקיד בידו את האתרוג. בתוך כך מיהר השליח להודיע על כך לרב מבריסק ובישר לו כי בתוך זמן קצר, שעות ספורות לפני סיום חג הסוכות - הוא יוכל סוף סוף לקבל לידיו את האתרוג.

הרץ מיהר לנמל התעופה, אולם לאכזבתו, כאשר הגיע לשם מצא שהמשרד סגור. זמן מה לפני כן סיימו הפקידים את עבודתם וסגרו את המשרד.

כשנכנס השליח לחדרו של הרב מבריסק העידו פניו הקודרות של השליח כי אינו איש בשורה.

אולם להפתעתו הגמורה, נעץ הרב מבריסק מבט מחוייך לעבר השליח ושאל: "נו, אין אתרוג?"

"אין אתרוג", השיב השליח.

השליח שאל את הרב: "מדוע איפוא, הרב מחייך?"

הפטיר הרב: "אם אין - פטורים. כל זמן שחשבתי שיש סיכוי כלשהו להשיג את האתרוג, טרחתי והשתדלתי, וכמו שאתה יודע, הייתי שרוי בחרדה, במתח, בכאב ובצער. אבל לאחר שעשינו את הכל, ואני בטוח שעשית את הכל, לשם מה אמשיך להצטער?"תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים