דף חדש

מאמרים נוספים על הפרשה
יחיד בעולם
ריח גן עדן
מוכר וחביב
על קרקע "בראשית"
מאמרים נוספים על הפרשה
זכותנו על ארץ ישראל
האושר שבלימוד התורה
הנחש
גן עדן האבוד
האדם
הכרת טובה
השלט
שני מבטים על החומר
דף חדש
קשה קינאה
מאמרים נוספים על הפרשה

הבורא מעוניין להיטיב לבריותיו. לכן, נטע בהם את כח הבחירה החופשית.

אלמלא היתה ביד האדם היכולת לבחור בעצמו את מהלכיו, לא היה כל טעם להטיל עליו חיובים כלשהם.

אם הכול מוכתב היה מראש, לא היתה משמעות גם לשכר או לעונש המיועדים לאדם, וכל תורת הגמול נעשית פלסתר.

אין זה מן הראוי להעניש אדם בשל מעשיו הרעים שהוא אינו אחראי להם, ומשולל הגיון לחלוטין לשלם לאדם שכר על מעשים טובים שעשה שלא ברצונו. ואמנם, בעולמם של בעלי החיים לא קיים שכר ועונש, מאחר שהם נטולי בחירה חופשית.

אילו היתה זו גם מנת חלקו של האדם, היה מעמדו בעולם כרוך בהשפלה הנובעת מאכילת לחם חסד, שהרי בכל עת ובכל שעה הבורא מרעיף עליו שפע טובה. אולם במצב הנוכחי, לאחר שניתנה לאדם האפשרות לבחור את דרכו, חייו הופכים ליצרניים מבחינה רוחנית, ושכרו ניתן לו כגמול בהתאם לטיב מעשיו. נמצא איפוא שמתן הבחירה מצד הבורא לאדם, מהווה עבורו חסד נפלא.

אילו זכה האדם, היה חי תדיר תחת רושם חסד זה, ותמיד היה משבח את בוראו לא רק על הטובות שהוא גומל עמו, אלא גם על הדרך שבה הוא מגיש לו את טובותיו, בלי שתחושת אושרו תיפגם.

אלא שבמקום שהאנשים יוקירו מתנה זו של הבורא, הם עשו בכח בחירתם שימוש לרעה, והם מנצלים אותו לפעולות המנוגדות לרצון שמים.

ראשון לכולם היה אדם הראשון. כבר ביומו הראשון לא עמד בניסיון ונכשל בחטא עץ הדעת. מאז החלו האדם והעולם להדרדר במורד החטא.

אמנם חטאו של אדם הראשון לא היה פשוט, כפי שנראה במבט שטחי. מדובר בחטא דק מאד, כפי שמרחיבים ספרי הקודש את ההסבר לחטאו. אולם מכל מקום, חטא הוא חטא. כתוצאה מכך השתנו פני העולם. בעקבות חטא עץ הדעת "התאזרח" היצר הרע בלב האדם. ואכן, קין, בנו של אדם הראשון, כבר נגרר לחטא חמור מאד, כאשר ביצע את הרצח הראשון בתולדות האנושות. קין הפך להיות אב לרוצחים. מאז והלאה "אות קין" מהווה סמל של קלון.

אך לא אפסה תקוה. למרבית הפלא, למרות ההדרדרות לחטא כה חמור, הבורא פונה לקין ואומר לו: "אם תיטיב - שאת".

הקב"ה מדריך את קין שבמקום להתרגז על העבר, עליו להפנות את מבטו לתיקון מעשיו, ואזי יסולח לו חטאו.

כל עוד נשמת האדם באפו, פתוחה לפניו דרך התשובה. במקום לכעוס ולחפש פורקן לרוגזו בכל מיני כיוונים, עדיף לתקן את המעוות על ידי החלטה נחושה לפתוח דף חדש. ניתן לעשות זאת על ידי הינתקות מוחלטת מן החטא ומן העבר.

קין היה סבור שאם יגיש קרבן לבורא, יוכל להכשיר בכך את התנהגותו, והוא טעה טעות חמורה. ה"שאת", התשורה העיקרית שניתן להגיש לשמים, היא הנהגה טובה. רק אז גם הקרבן יתקבל ברצון. שאם לא כן, "לפתח חטאת רובץ" - כל עוד נותר החטא ללא תשובה נאותה, אין טעם לקרבן.

יחד עם הבחירה החופשית ירדה לעולם אפשרות של תיקון. אין לחפשה במרחקים, היא מצויה בתוככי לבו של האדם. תמיד פועמת התקווה, תמיד מסוגל האדם להתחיל בסלילתה של דרך חדשה, דרך התשובה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים