קשה קינאה

מאמרים נוספים על הפרשה
יחיד בעולם
ריח גן עדן
מוכר וחביב
על קרקע "בראשית"
מאמרים נוספים על הפרשה
זכותנו על ארץ ישראל
האושר שבלימוד התורה
הנחש
גן עדן האבוד
האדם
הכרת טובה
השלט
שני מבטים על החומר
דף חדש
קשה קינאה
מאמרים נוספים על הפרשה

כיצד יתכן שבראשית ההיסטוריה קם אדם רשע והרג צדיק? מה דרש קין מהבל? האמנם הרצח הראשון בעולם אירע למטרות שוד?

מאורע זה של קין והבל פורס לפנינו כלל בסיסי. "ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה'" (בראשית ד', ג') - קרבן זה, אותו הקריב קין, הינו מאורע היסטורי בתולדות האנושות! קין הוביל את האנושות לדרך חדשה בעבודת ה'. אביו, אדם הראשון, הקריב שור, והנה בא בנו, קין, ומצעידנו לדרך חדשה, להקריב קרבן לה' מתבואות הארץ.

לקין לא היתה תורה בה יכול היה ללמוד כיצד לעבוד את הבורא. היה עליו לחשוב בעצמו מהי הדרך הנכונה, ולסלול אותה לבאים אחריו. קין עובד אדמה היה, והוא אהב את הפלא ששמו "אדמה". החומר היקר ביותר שזכו בו הברואים! האדמה הינה יסוד החיים, וכל המתרחש בה הינו פלאי. קין התבונן ביקום במבט בראשיתי, ללא דעות קדומות. הוא עמד משתומם למראה "גרעין". כל גרעין פרי הינו חכמה נפלאה בטבע! כמה מערכות נתונים בכל גרעין: צבעי הפרי וטעמו, צורת הגזע ומבנה עליו ועוד ועוד. גרעיני פלא אלו, נטע קין באדמה, ופלאי פלאות! לאחר שנרקב הגרעין... נבט, הנבט הצמיח עלים, צמח וגדל לעיניו המשתאות של קין, ותחת פיקוחו המסור.

קין עבד את האדמה, ותוצרתה היתה אהבתו הגדולה. הוא החליט להביא מהגידולים שאהב, קרבן לה'. כדי להביע בכך את תודתו לבוראו. בימי הבראשית כל פסיעה היתה חשובה, כי האנשים הראשונים סללו את השבילים, יצרו את התקדימים.

הבל היה מושלם יותר מאחיו. הבל, אימץ את קין כרבו המובהק. "והבל הביא גם הוא" (בראשית ד', ד'), הבל חיקה את קין, הלך בדרכיו, אולם הבל חידש מושג חדש בעבודת הבורא, הוא הביא: "מבכורות צאנו ומחלביהן" (בראשית ד', ד'), הוא חידש את המושג "הידור מצוה".

הבל לימד את הדורות הבאים חידוש עצום זה, ועל כן זכה: "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו" - מעשיו היו רצויים מאד לפני ה'.

כשנוכח קין כי הבל השכיל יותר ממנו לעבוד את הבורא, עלתה קינאה בליבו. "ויאמר קין אל הבל אחיו", התפתח ויכוח ביניהם. הבל השתמש בקנאה כדי לקנות מידות טובות ומעלות שיש בזולת, ואילו קין השתמש בקנאה כדי להפריע להבל להתעלות.

בהמשך הריב קם הבל והיכה את קין ארצה, וכשקין שכב תחת הבל, התחנן להבל אחיו שיעזבנו, והבטיח שלא יפריע לו יותר בעבודת ה'. הבל ריחם עליו ועזבו. קין הרהר בליבו: הפעם ריחם עלי הבל, אך שמא יקום עלי מחר שנית? עלי להשכים ולהורגו. וקין קם והרג את הבל אחיו.

בא הבורא ושאל את קין: "איה הבל אחיך?" (בראשית ד', ט'), מה היה המניע לרצח: האם רק להציל את חייך או כדי להרוג את המתחרה שלך? אם בסתר לבך היתה מחשבה פסולה בזמן שקמת להורגו הרי אתה שופך דמים! רוצח!

ואמנם, קין נחשב לרוצח, שכן בתוך תוכו שמח שיש לו הזדמנות להסיר את מתחרהו מדרכו.

מידת הקנאה נינתה באדם כדי שישיג את מירב השלמות! כאשר יבחין במידה טובה אצל חברו, יקנא בה וירצה לקנותה לעצמו.

כאן, מלמדת אותנו התורה את ה"מפתח" כיצד אדע אם אני משתמש בקנאה כראוי. ה' שואל את קין: "למה חרה לך" (בראשית ד', ו'), ברר נא את הנקודה הפנימית, מדוע קנאת בהבל, האם מפני שגם אתה רוצה או שמא איכפת לך מדוע לשני יש!

אם גם אתה רוצה לזכות באהבת ה', עבוד! השתפר! התעלה! עד שתגיע לדרגתו של הבל. אם אינך משתפר, והנך רק מלא כעס על אחיך שזכה, הרי זו הוכחה שלא השלמות היא נושא קנאתך, אלא חיפוש כבוד.

"הלא אם תיטיב שאת" (בראשית ד', ז') - אם תעשה טוב, אשא פניך.

את כל כוחך, את הקנאה הבוערת בקרבך, נצל לעשיית טוב. לך בדרכיו, תתהדר במצוות, ואז תזכה לכל מה שזכה אחיך.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים