יופיה של יון מול אמת התורה

גם יון וגם היהודים העלו על נס את מעלת החכמה, אולם בעוד שתורתנו הקדושה כולה אור, תרבות יון על כל השלכותיה הינה ביטוי מובהק לחושך ואפילה.

לצורך ההבדלה בין הדברים הנראים כזהים, זקוקים לשני כלים: לנר ולעיניים פקוחות. גם מי שעיניו פקוחות לא יוכל להבחין בחשיכה במה שלפניו. גם כאשר האור הוא במלוא תוקפו, עיוור לא יוכל ליהנות ממנו. אכן, בהאיר האור יוכל הרואה להבחין בשוני שבין האמת לזיוף. כל זה נרמז במה שהדגישו בחנוכה לא רק את הנרות אלא גם את ראייתם, שבהצטרפם יחד ניתן לעמוד על המשמעות הפנימית של חנוכה.

החכמה החיצונית אינה מבינה כלל בערכה של פנימיות. לפי השקפתה מהו ערכה של נשמה פנימית, בלתי מוחשית? איך זו תשתווה ליופי חיצוני נראה ומוחשי? הגע בעצמך שלפניך פסל תלת-מימדי שמאות שעות הושקעו בייצורו. הרבה מאמץ וכשרונות אמנותיים ניכרים שיכללוהו עד שהוא דומה לאדם חי. ואכן מבחינה חיצונית אין בין הפסל ובין האדם החי ולא כלום. הימצאות הנשמה בגוף נחשבת כאפסיות בעיני מי שגישתו מתמקדת בקליפה השטחית החיצונית. אולם במבט של פנימיות, אדרבה, איזה מכנה משותף יכול להיות בין פסל דומם לאדם חי פועל ועושה, חושב ומבצע, בעל שאיפות ועתיר תכונות נפש מגוונות? למרות הדמיון הפעוט שבין שני העצמים הרי הם שונים לחלוטין, וכל השוואה ביניהם אינה אלא פרי דמיון.

כל מי שטעם, ולו במעט, מצוף התורה יודע שכולה תוכן פנימי ועומק לפנים מעומק, החותר עד השיתין של ההוויה ושל נפש האדם כאחת. דעת התורה בזה לחיצוניות שטחית ורואה בה סכנה מוחשית. בשל חדירתה לפנימיות, תורתנו היא תורת חיים שהוראותיה חייבות להתבצע למעשה, בעוד שחכמות יון החיצוניות, לא התיימרו לחייב את האדם, והוא עצמו לא התקדם על ידן מבחינה רוחנית-ערכית.

ברוח זו יובהר גם יחסה של היהדות ליופי. התורה מרשה ליופי של יפת דריסת רגל באהלי שם, אולם כל זה בתיחום ברור, וחלילה לא על חשבון זניחת הפנימיות. יופי קשור בהרמוניה מושלמת של צורות וצבעים, אולם השלימות האמיתית של היופי היא רק כאשר היא עולה בקנה אחד עם התוכן הפנימי, שאם לא כן זיופו טופח על פניו.

מצוות נרות חנוכה מלמדת שלא ללכת שולל אחרי נוי חיצוני, ולהשתדל לחשוף את האמת; האם מדובר רק ביצירת אמנות דוממת, או בגוף חי, נושם, פועל ויוצר.

על אור נרות החנוכה להאיר את דרכנו בחיים, כנבואת הנביא: "כי הנה החושך יכסה ארץ... ועלייך יזרח אור ה'" (ישעיה ס', ב').תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים