עצת המן

כאשר נכנסה אסתר אל אחשורוש בפעם הראשונה, והוא הסכים לתת לה עד חצי המלכות, הוא היה המום מהתשובה שקיבל: "אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו" (אסתר ה', ד'). וכי מה חשב אחשורוש בשעה ששמע כי הוא מוזמן יחד עם המן אל המשתה שעשתה אסתר?

אחשורוש חשד כי המן רוצה לשאת את אסתר, וכי שניהם רוצים להרוג אותו ולשבת על כסא מלכותו. החשד ניקר במוחו וחרדה מילאה את כל ישותו. כיצד יתכן שהציע לרעייתו עד חצי המלכות, והיא דחתה את ההצעה והסתפקה בהזמנתו למשתה שהכינה?

אשה הפועלת בהיגיון, לא תנהג באופן כזה, אלא אם כן היא יודעת שבמסיבה יוכשרו התנאים לקבלת המלכות כולה ולא חציה.

כאשר הציע לה שוב ביומו הראשון של המשתה עד חצי המלכות, ושוב דחתה את ההצעה, כשהיא מזמינה אותו למשתה נוסף, התעצם חשדו יותר ויותר.

זו היתה הסיבה לנדידת שנתו. הוא חש כי קרקע המלכות בוערת מתחתיו, ומן הסתם העביר את המשמר המלכותי למצב חרום. הוא שכב על מיטתו ומחשבות רבות חלפו במוחו.

הוא חשב גם על כך שאיש מאנשי סודו אינו מספר לו על הקשר ההולך ונרקם נגדו. כפתרון למצב אימים זה ביקש לחלק מתנות. הוא הבין כי עבדי הארמון, כמו שאר נתיניו, שונאים אותו בשל הימנעותו מלשלם להם על טובות שעשו עמו. למשל: מרדכי אשר הציל את נפשו ממוות, ולמרות זאת לא קבל תגמול. אחשורוש חשב שבשעה שיגמול למרדכי טובה, יקנה את לבו והוא ימהר לספר לו את סוד הקשר.

אם היה למלך הסבר כלשהו לפשר המסיבה התמוהה, הרי שלהמן לא היה אף קצה חוט להבנת המוזרות שבמסיבה זו. הוא ידע יפה כי אין לו כל קשר עם אסתר, ושאלת המשתה המוזר הטרידה אותו ביותר. אפשר שלא חשש ממה שחשש אחשורוש, אך סקרנותו היתה גדולה שבעתיים, בהעדר כל סיבה לאותו אירוע.

ואז, כשיצא מהמשתה הראשון שעשתה אסתר, וראה את מרדכי היושב בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו, נצנץ במוחו רעיון. לפתע הבין כי אסתר בוודאי תבקש מהמלך במשתה שלא לכלול בגזרה את מרדכי, אשר היה לה כאב, ובדאגתו התהלך בכל יום סביב ארמון המלוכה. המן, כראש שריו של אחשורוש, בוודאי יידרש לתת את הסכמתו להצלת מרדכי, ולכן נקרא אל המשתה.

המן לא יכול היה להסביר בדרך הגיונית את המשתה המוזר, אשר רק הוא והמלך הוזמנו להשתתף בו. עתה חרד שעם ישראל יושמד ומרדכי יישאר בחיים. ואם יישאר נצר לעם ישראל, הרי כאילו לא פעל דבר.

כאן החל אותו רשע להתלבט. הוא הסתפק אם יהיה חזק דיו כדי למנוע את החסינות שאסתר מבקשת להעניק למרדכי.

זרש הסבירה לבעלה שיש פתרון פשוט לבעיה: להרוג את מרדכי לפני בוא המן אל המשתה. כך ממילא לא יהיה על מה לדון במשתה ובעייתו של המן תפתר. גם היא ידעה כי בעבר לא היה המן מעוניין לשלוח יד במרדכי לבדו, מפני שראה זאת כפחיתות כבוד, אך עתה השתנו הנסיבות.

מכיוון שהמלכים קמים בשעת בוקר מאוחרת, יעצה לו ושתי כי יקדים ויכין את העץ למרדכי כבר בלילה, כדי שיהיה מוכן מיידית לתלייתו של מרדכי בבוקר. כך יוכל לבוא אל המשתה שמח. הריגתו של מרדכי תכשיר את ביאתו של המן אל המשתה, כשהוא משוחרר מלחצים, שמח וטוב לב.

הסוף - ידוע לכול!תגובות הוסף תגובה
1.קרדיטאבשלום25/02/10
בניית אתרים