צער על החורבן

מאמרים נוספים
פנינו לעתיד
מגן עדן לעגל הזהב
לבכייה יש תפקיד
אילו חיינו בדור החורבן...
מאמרים נוספים
מה שחסר
לקחי החורבן
הצום על חורבן בית המקדש
ניסים ומשמעותם
חשיפת הכותל המערבי
צער על החורבן
מרידת בני עיר המלוכה
בזמן שבית המקדש קיים
העונש ולקחו
האסון היה צפוי
היכן נמצאים כלי בית המקדש?
"משנכנס אב ממעטין בשמחה"
בין המצרים
נבואת ירמיהו ומגילת איכה
שיבת ציון ובניין הבית השני
הקנאים ושנאת אחים
ירושלים לדורותיה
מאמרים נוספים

בנו של סוחר עתיר נכסים המרה את פי אביו ומרד בו, עד שהוא נאלץ לשלחו מביתו. חשב הבן שיוכל להסתדר בכוחות עצמו. יצא לעולם הגדול, ושלח ידו במלאכות שונות. והאב, מתחקה היה אחר בנו, חוקר למעשיו, ושומע כיצד הוא חי מן היד אל הפה, עמל בפרך ואינו רואה ברכה בעמלו.

התחמץ לב האב. הוא קיווה וייחל שבנו למד את הלקח, וחפץ לשוב לבית אביו. אם אך יפנה אל האב ויבקש את סליחתו, יתקבל בזרועות פתוחות.

יום אחד הגיע אל העשיר סוחר, מהעיר בה התגורר הבן הסורר. לרגל עסקיו בא. בתוך הדברים התגלגלה השיחה אודות הבן המגורש. שאל הסוחר: "ובאמת, מתי תשיב את בנך?"

אמר האב: "כאשר יבקש את סליחתי, ויביע את רצונו לשוב לביתי!"

"נפלא", קרא הסוחר, "אהיה איפוא שליחו של הבן, והריני מביע בפניך חרטה כנה בשמו, ומבקש שתשיבהו לביתך. אשוב לעירי, ובשורה בפי..."

חייך האב חיוך עצוב, ואמר: "לא ידידי, אינך איש בשורה. לא עבורי, ולא עבורו..."

"מדוע", השתומם הסוחר, "אילו היה בא שליח מטעמו, הן היית מקבלו?"

השיב האב : "הלא כל רצוני להווכח שהוא אמנם מתחרט ומבקש לשוב. אם יבוא או ישגר שליח, ויביע את רצונו לשכוח את העבר ולפתוח דף חדש, אעתר לו. אבל אתה, הרי לא נשלחת על ידו. באת הנה לרגל מסחרך. כבדרך אגב שאלת אודותיו והחלטת לבקש בשמו מחילה. הלא תבין שאין בכך די..."


בכל יום אנו מבקשים בתפילה חיים, בריאות ופרנסה. בדרך אגב נזכרים אנו גם בגלות ובחורבן, ומצרפים לקראת הסוף איזושהי בקשה אודותם. בכך אין די!

בניית אתרים