שיבת ציון ובניין הבית השני

מאמרים נוספים
פנינו לעתיד
מגן עדן לעגל הזהב
לבכייה יש תפקיד
אילו חיינו בדור החורבן...
מאמרים נוספים
מה שחסר
לקחי החורבן
הצום על חורבן בית המקדש
ניסים ומשמעותם
חשיפת הכותל המערבי
צער על החורבן
מרידת בני עיר המלוכה
בזמן שבית המקדש קיים
העונש ולקחו
האסון היה צפוי
היכן נמצאים כלי בית המקדש?
"משנכנס אב ממעטין בשמחה"
בין המצרים
נבואת ירמיהו ומגילת איכה
שיבת ציון ובניין הבית השני
הקנאים ושנאת אחים
ירושלים לדורותיה
מאמרים נוספים

עם עלות כורש לשלטון, מלאו שבעים שנה ליום המר שבו הגלה נבוכדנאצר את היהודים לבבל. בשנה הראשונה למלכותו העביר כורש כרוז לאמור: "כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלוקי השמים, והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים. מי בכם מכל עמו, יהי אלוקיו עמו ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית ה' אלוקי ישראל".

כך החלה שיבת ציון. עמי האזור התנכלו לבוני הבית. רק כעבור שמונה עשרה שנה חודשה הבנייה בהתמדה רבה ובהתלהבות אדירה, כשכל העם מטים שכם.

בית המקדש השני ניצב על הר הבית במלוא הדרו. אך חמישה דברים שהיו במקדש הראשון, נפקד מקומם: ארון העדות היה חסר, גם אורים ותומים לא היו בו ורוח הקודש אף היא נעדרה מן הבית השני. נוסף לכך, מעתה נאלצו לספק עצי מערכה כדי להבעיר את האש שעל גבי המזבח, בעוד אשר בבית ראשון היתה אש יורדת מן השמים. יחד עם זאת, כל בני יהודה עמדו דומעים ומתרגשים למראה עבודת הכוהנים המתחדשת והם התענגו על שירת הלוויים.

הצרות החלו כאשר עלתה שימשה של יוון. עד מהרה השתנו החיים בירושלים עד לבלי הכר. משרת הכהן הגדול נקנתה בכסף, עובדה שגרמה להשתלטות המתייוונים על המקדש. בלב קרוע ראו נאמני ה' את חילול הקודש, אך לא היה לאל ידם להושיע. היוונים ביטלו שבת ומועד ואסרו את מצוות ברית המילה. רע ומר היה גורלו של מי שנתפס כשהוא עובר על גזרות אנטיוכוס.

ואז פרץ המרד במודיעין. "מי לה' אלי!" קרא מתתיהו הזקן בלהט קודש. בניו החשמונאים נשאו את נס המרד באנטיוכוס ובגזרותיו. לאחר ניצחון החשמונאים, שלטו ביהודה שליטים מבית חשמונאי במשך מאה ושלוש שנים.

רצה העם לשבת בשלווה, אך קפץ עליו רוגזם של הצדוקים. הצדוקים כרסמו באחדות העם, ולבסוף אף הביאו לחורבנו של בית המקדש השני.

הצדוקים האמינו רק בתורה שבכתב וטענו שאין צורך בחכמים כדי לדעת את דיני התורה. דם רב נשפך במלחמות שניהלו הצדוקים נגד החכמים ותומכיהם. הפוגה במלחמות האחים נמשכה תשע שנים שבהן ניהלה את העם המלכה שלומית אלכסנדרה, אשתו של המלך אלכסנדר ינאי. עם מותה, הוחרפו העימותים על רקע מלחמת הירושה בין שני בניה של המלכה. הצעיר שבהם עמד תחת השפעת הצדוקים, והיה התקיף מבין שני האחים. בסופו של דבר גרם הסכסוך לכך שאנטיפטרוס הרומאי תפס את השלטון. מאורעות אלו הביאו את הרומאים להתערב בענייניה הפנימיים של מלכות יהודה. הגיעו לקצן שנות העצמאות המדינית.

הורדוס, בנו של אנטיפטרוס, ציווה להוציא להורג את כל החכמים שהתנגדו לו. כדי לכפר על העוול, החליט הורדוס לשפץ את בית המקדש אשר ניזוק בקרבות שנערכו בתוכו ובסביבתו. עשרת אלפים פועלים עסקו בבניין בית המקדש. עם סיום המלאכה, עמד על תלו בניין חזק ומפואר, שעלה לאין ערוך ביופיו על הבניין אשר בנו עולי בבל. הכול העידו עליו: "מי שלא ראה את בניין הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו".

אולם, הורדוס לא שינה את אופיו האכזרי. מייד עם סיום מלאכת הבניין, הציב על שערי בית המקדש נשר זהב – סמל הממלכה הרומית. אחר כך הוציא להורג בשרפה את החכמים ואת תלמידיהם אשר קינאו את קינאת ה' והסירו את הנשר.

מאז הלך המצב מדחי אל דחי עד לחורבן הבית על ידי הרומאים בעוון שנאת חינם שהתפשטה בעם.

בניית אתרים