מהו הערך הרוחני של ארץ ישראל?

כדי להציג נאמנה את התייחסותה הברורה של האמונה היהודית לערך "ארץ ישראל", דומה שאין אמצעי טוב יותר מאשר העיון במקורות עצמם: "…כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמים תשתה מים. ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה…" (דברים י"א, י'-י"ב).

מדברי הרמב"ן אנו לומדים כי השפע האלוקי היורד לעולם, עושה את ראשית דרכו מבחינה רוחנית תחילה לארץ ישראל, ומשם הוא ממשיך את דרכו לכל רחבי העולם. להורות כי ארץ ישראל מהווה צינור רוחני, שבזכותו ודרכו ניזון העולם כולו.

מהיכן נובעת ייחודיות זו של ארץ ישראל? במה זכה חבל ארץ זה להיות הראש והראשון בעולם כולו להעברת השפע האלוקי?

בניגוד לעולם כולו הזוכה לשפע האלוקי באמצעות מגוון של מתווכים, שרים ומלאכים, ארץ ישראל זוכה לשפע שמיימי ישירות מידי הקב"ה. כלשון הפסוק: "ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה תמיד".

לאורך אלפי שנות האנושות היוותה ארץ ישראל את מרכזו של העולם. לכאן היו נשואות עיני מיליונים רבים מרחבי תבל. ואכן, לא בכדי היווה חבל ארץ זה מקום תמידי להתכתשויות ולמלחמות בין בני לאומים שונים, בני דתות שונות, אשר איוותה נפשם לשלוט דווקא במקום מרכזי ואסטרטגי – מבחינה רוחנית ומבחינה גשמית.

אולם, יותר משהיוותה ארצנו מקום מרכזי בחיי האנושות הכללית, במובן הפיזי של הדבר, הדברים מוצאים את ביטויים העיקרי בבחינה הרוחנית, כדברי המדרש: "...כשם שהטבור הזה נתון באמצע האיש, כך ארץ ישראל טבורו של עולם. שנאמר: 'יושבי על טבור הארץ' (יחזקאל ל"ח, י"ב). ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם, וירושלים באמצע ארץ ישראל, ובית המקדש באמצע ירושלים, וההיכל באמצע בית המקדש, והארון באמצע ההיכל, והאבן שתיה לפני ההיכל, שממנה הושתת העולם" (מדרש תנחומא, קדושים י').

המהר"ל מפראג, בספרו "באר הגולה", מבאר את המדרש שאין הכוונה שהארץ נמצאת באמצע העולם באופן ממשי, אלא שהיא מחברת את הארצות הנמצאות מכל עבריה, ולכן, יש בה סגולות המתאימות לכל הארצות. זוהי סגולת האמצע המאחדת את הצדדים השונים וכוללת אותה בתוכה.

דומה, כי כל המתמצא מעט באקלימה המיוחד של ארץ ישראל, על מגוון השינויים הרבים המתלווים אליו, בין מזרח למערב ובין דרום לצפון, הבקי מעט באוכלוסיית בעלי החיים ובאוכלוסיית הצמחים הרבגונית המשתרעת בשטחי ארץ ישראל, חזקה עליו, כי בוודאי הוא עצמו חש במעט מן המעט את התחושה שארץ ישראל מייצגת את כל הארצות.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים