ימי החנוכה

בימי בית שני, פסק היצר הרע של עבודה זרה מישראל ופסקה גם הנבואה. במקביל לביטול יצר העבודה הזרה, התעורר היצר הרע של הכפירה בתורה שבעל פה, וקמו בישראל קבוצות שלחמו בתורה המסורה לנו, כל אחת בדרכה.

תחילה היו הצדוקים והבייתוסים, שכפרו במסורת הדורות של מסירת התורה שבעל פה. הם ערערו על עצם סמכותם של חכמי התורה להורות לעם את דיני התורה. מכאן, קצרה היתה הדרך לתהליך ההתייוונות. היו אלו יהודים שהתחברו לתרבות יוון, וכפרו באלוקי ישראל. היהודים המתייוונים היו הלוחמים העיקריים בתורתנו הקדושה. הם אלו שהפעילו את השלטון היווני של אנטיוכוס כדי שיגזור את גזירות השמד על היהודים.

עיקרה של תרבות יוון היה בשלטון הטבע. היופי של הטבע היה הערך העליון בחייהם. הם הבינו שתורת ישראל, המציבה את עיקר החיים על הכרה בבורא ובהשגחתו, היא הסתירה הגדולה ביותר לשלטון הטבע. הם גם הכירו את כוחה של תורתנו, וידעו שחיי הרוח של עם ישראל לא יאפשרו להם לשלוט בעם כרצונם.

הם הפעילו את השלטון היווני למאבק נגד תורת ישראל, כשאת לב המאבק קבעו בחילול קדושת המקדש. הם טמאו את שמן המנורה כי הדלקת נרות המנורה היא המקור שממנו נובעת חכמת התורה שבעל פה, וכבר נאמר: "הרוצה להחכים - ידרים", לכיוון המנורה שעמדה בדרום.

בטומאה זו הם ביקשו להראות כי אין קדושה בעולם, אלא הכל חולין, ללא יחוס של קדושה ומעלה רוחנית לעם ישראל.

ההצלה באה בעקבות מסירות הנפש של החשמונאים, שנקראו "מכבים" (ראשי תיבות: "מי כמוך בא-לים ה'").

החשמונאים המועטים יצאו להלחם למען שמו של הקב"ה, למען תורתו, בעיקר למען המשך התורה שבעל פה, אשר מקורה מכח המנורה שבמקדש.

הם יצאו למאבק שנראה חסר סיכוי, מכיוון שלא יכלו להשאר אדישים מול חילול ה' הנורא, ומול הנסיון לעקור את התורה שבעל פה.

הקב"ה עזר להם להתגבר על הגיבורים הרבים של הצבא היווני, משום שהמלחמה היתה מלחמה למען ה' ולמען תורתו! גם נס שינוי הטבע של פך השמן בא להראות שחשובה מאד בעיניה מסירות הנפש של המכבים למען התורה שבעל פה.

הוא מסר את הגיבורים ביד החלשים, משום שהגיבורים היו טמאים שטימאו את מקדשו. והוא עזר למעטים להתגבר על רבים, משום שהרבים היו זדים שביקשו לעקור את עוסקי התורה שבעל פה.

באמצעות שינוי הטבע של שמן המנורה, המסמלת את התורה שבעל פה, גילה הקב"ה כי סיבת נס הנצחון היא מסירות נפשם של המכבים למען ה'.

במלים: "מסרת טמאים ביד טהורים" כלולה סיבת הנס, הקב"ה מסר את הגיבורים ביד החלשים, מכיוון שהחלשים היו טהורים שנלחמו נגד הטמאים שטימאו את מקדשו.

הצלחתם של החשמונאים לא הייתה רק במלחמה ובטיהור המקדש, היא גם שינתה את המצב הרוחני של עם ישראל. במקום רוח ההתייוונות שאיימה לסחוף את רוב עם ישראל, קמה הנהגה של חכמי תורה שהשיבה את לב בני ישראל לאביהם שבשמים.

מסירות הנפש של המכבים הבודדים למען התורה שבעל פה, היתה זו שהביאה את הקב"ה לקדש את שמו ולהציל את עם ישראל מכליה רוחנית, על ידי כך שהחזיר את סמכותם של חכמי התורה להנהיג את עם ישראל, וגם איפשר את טהרת המנורה, שהיא המקור לחכמת התורה שבעל פה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים