מלחמת עמלק

רק יצאו בני ישראל ממצרים, והנה מופיע עמלק ומכריז עליהם מלחמה. עמלק הוא העם הראשון בהיסטוריה שעושה זאת. העולם עדיין אחוז חרדה וירא מפני הדר כבוד ה' שקרע את הים, אך עמלק מופיע בגייסותיו, נלחם בעם שאלוקיו הוכיח לעיני כל שסוף רודפיו לטביעה.

סוד הניצחון במלחמה הוא לדעת היכן נמצא מקור כוחו של הצד שכנגד.

מה מקור כוחו של עמלק? איך ניתן להחלישו?

התורה גילתה לנו כי מלחמת הטומאה בקדושה, מלחמת עמלק בישראל, מוכרעת לאו דווקא בשדה הקרב, אלא בבתי המדרש. כאשר קולו של יעקב ממלא את חלל בית המדרש, נחלש כוחו של עמלק.

זה שנבחר לפקד על המערכה נגד עמלק היה יהושע בן נון: "ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק" (שמות י"ז, ט'). ליהושע לא היה רקע צבאי, מאז שהיה לתלמידו המובהק של משה רבינו, לא מש מתוך האוהל.

מדוע אם כן נבחר?

עמלק ינק את כוחו מרפיון לימוד התורה של ישראל: "וילחם עם ישראל ברפידים" משום: "שרפו ידיהם מדברי תורה". מי אם כן מתאים להלחם בו יותר מיהושע בן נון אשר עליו העידה התורה כי לא מש מתוך האוהל והיה עוסק בתורה יומם ולילה. הוא זה אשר נבחר כמי שראוי לנהל את המערכה מול כוחות הרשע והטומאה, מול עמלק ואנשיו.

"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק" (שמות י"ז, י"א). ללמדך היכן הוכרע הקרב. ידו של משה רבינו קבעה את התוצאות.

הכיצד? "וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה?"

"אלא, לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמים, היו מתגברים. ואם לאו, היו נופלים".

מה שהכריע את הקרב היה ההשתעבדות לשמים. כאשר ראו הלוחמים בשדה הקרב את ידיו המורמות של משה רבינו, קבלו הם על עצמם לשעבד את ליבם לאביהם שבשמים, ואז, "וגבר ישראל".תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים