היהודי הנרדף והנודד

מאמרים נוספים
הקדמה
האם יש מניע הגיוני לאנטישמיות?
ישראל, עם סגולה, כסיבת האנטישמיות
מולדת האנטישמיות
מאמרים נוספים
השנאה הבלתי צפויה
ההתבוללות כגורם לשואה
כצאן לטבח, האומנם?
אחרית דבר
מאמרים נוספים

לאורכן של שנות ההיסטוריה היהודית, ניסו רבים וטובים לרדת לשורשיה של תופעה, שימיה כימיו של עם ישראל - תופעת האנטישמיות.

סבל ממושך עבר העם היהודי כתוצאה משנאתם של עמים אחרים כלפיו. היו תקופות ששנאה זו היתה כבושה, ולא התפרצה כלפי חוץ, אך יחד עם זאת, תשתית של שנאת-ישראל היתה קיימת בכל התקופות.

העם היהודי נרדף, כפי שלא נרדף אף עם אחר על פני האדמה: פרנסתם ותחומי מגוריהם הוגבלו, הם הוכו, נשדדו, גורשו מבתיהם, עונו בכל סוגי העינויים האפשריים ונרצחו בכל המיתות שבן אנוש מסוגל להעלות על דעתו. כל זאת אך ורק מפני סיבה אחת ויחידה - עצם היותם יהודים.

כל המנסה להשלות את עצמו שהאנטישמיות מקורה בסיבות כלשהן, ידפדף נא בספרי ההיסטוריה היהודית וימצא שכל אותן 'סיבות' לא היו אלא מסווה לשנאה עיוורת - שנאה ליהודים מפני היותם יהודים. שנאו יהודים משום שהיו עניים, ושנאו אותם בגלל עושרם. רדפו אותם בגלל הסתגרותם בד' אמותיהם וקנאו בהם מפני שהצליחו לעלות ולהשתלב בכל רבדי החברה. הסיתו נגדם ונידו אותם בגלל דביקותם בדתם, ובזו להם כאשר נטשו את התורה ואת המצוות וניסו להתבולל. לעגו להם בעת שהיו חלשים וגינו אותם בעת שהיו חזקים. דבר והיפוכו שמשו לאותה מטרה. לא ניתן למצוא שום הגיון עקבי באנטישמיות, אין לה סיבה ואין לה הסבר.

אנו חיים כיום בעולם נאור, תרבותי ומתקדם, אך האנטישמיות לא נעלמה! אמנם כיום לא שורפים יהודים בכיכרות ולא שופטים אותם על רקע עלילות-דם, אך זאת משום שגם האנטישמיות הפכה להיות 'תרבותית' ו'מתקדמת' יותר. עובדה, העולם ה'תרבותי' לא נקף אצבע כאשר הובלו למשרפות שישה מיליוני יהודים. העולם ה'נאור' גם אינו מתיימר להסתיר את הצביעות ואת יחס האיפה ואיפה שהוא נוהג כלפי הנעשה בארץ ישראל. האנטישמיות תתקיים, כנראה, עד בואה של הגאולה השלימה.

 

הבאנו מעט מהצרות והפורענויות שעברו על עם ישראל ב-1,000 השנים האחרונות. עם זאת, עלינו לראות כמה ניסים ונפלאות עשה ה' עמנו בכל הדורות, כדי שקיומנו יימשך ולא נאבד, חלילה. הקיום היהודי, למרות הסבל והנגישות, נחשב כנס.

*           *           *

988 אלמצור בן צלדין כבש את ירושלים והגלה ממנה יהודים רבים.

1064 בפרעות בגראנטה נהרגו אלף וחמש מאות יהודים.

1090 מלך קונשידונטי גזר על היהודים להמיר את דתם בתוך חודש ימים, רובם המירו.

1096 במסע הצלב הראשון עברו הנוצרים בגרמניה והחריבו קהילות רבות.

1198 השולטן עבד אלמליך כפה על יהודי תימן להתאסלם.

1142 בן תמורת גזר לעקור את עם ישראל, ולא השאיר בכל מלכותו שריד יהודי.

1144 בנוריץ' שבאנגליה מתרחשת עלילת הדם הראשונה שפתחה פתח לעלילות נוספות.

1147 פרעות האלמוחאידים בקהילות סיביליה, קורדובה, אליסנה ומלגה שבספרד.

1147 במהלך מסע הצלב השני נרצחו אלפי יהודים ברחבי אירופה ובארץ ישראל.

1163 בספרד העלילו על היהודים שגנבו כסף מהמוסלמים. ארבעים בתי כנסת נהרסו ויהודים רבים נהרגו.

1171 בלואה שבצרפת נשרפו חיים שלושים ושניים יהודים בעקבות עלילת דם.

1176 פיליפ, מלך צרפת, עשה שפטים גדולים בעם ישראל.

1180 בעיר ביברט שבאשכנז נהרגו על קידוש ה' הראב"ד ויהודים רבים נוספים.

1182 גירוש יהודי צרפת לאנגליה על ידי פיליפ השני.

1189 טבח אכזרי בוצע ביהודי לונדון, ובתוכם נהרגו הגולים מצרפת.

1189 במהלך מסע הצלב השלישי נטבחו אלפי יהודים באירופה ובארץ ישראל.

1197 באשכנז נשרפו יהודים רבים על קידוש ה'.

1198 פליפוס מלך צרפת קרא ליהודים לשוב לארצו, אולם שוב גירש אותם.

1202 במסע הצלב הרביעי נהרגו יהודים רבים בקהילות צרפת וגרמניה.

1211 פרעות ביהודי פרנקפורט על נהר מיין.

1212 פרעות וטבח ביהודי טולדו.

1215 האפיפיור אינוקנטיוס השלישי חייב את היהודים לשאת אות קלון על בגדם, אסר עליהם לשאת משרה ציבורית ודרש מהם מיסים כבדים.

1216 רבי אורי בן רבי יואל הלוי נשרף על קידוש השם.

1221 עלילת דם בארפורט שגרמה להרג ולאובדן.

1225 פרעות ביהודי מקלנבורג.

1227 עלילות דם במקלנבורג ובברסלוי.

1228 עלילת דם בעיר ליידא, שבעה נכבדים יהודים נשרפו חיים.

1230 האפיפיור גרוגוריו גזר גזירת שמד בוינה, בנוישטט, בספרד ובאשכנז.

1231 פרעות והמרות דת במלכות ליאון.

1235 באנגליה העלילו על היהודים שהקריבו תינוק כקרבן פסח. ארבעה ראשי הקהל נתלו ויהודים רבים נהרגו.

1235 עלילות דם בבדן, בלאוודה, בבישופסהיים ובפולדה. עשרות עונו ונשרפו.

1236 בקהילות אנג'ו, פואטו, בורדו ואנג'לס נרצחו למעלה מ-3000 יהודים ומאות המירו את דתם.

1239 החרימו את התלמוד בפריס ואסרו על לימודו.

1240 יהודי אוסטריה הוכרחו להמיר את דתם והשאר גורשו באכזריות.

1241 עלילות דם בברסלוי, בוולירס ובקוטצינגן ועלילות ה"לחם הטמא" בבעליץ.

1242 שריפת כל ספרי התלמוד בפריז שבצרפת במשך שתי יממות.

1248 מהומות ופרעות ביהודי בגדאד.

1255 מאות יהודים עונו ועשרות נרצחו בלינקולן בשל עלילות דם.

1257 באיסיגה שבספרד נמצא נוצרי הרוג בבית יהודי, והרגו יהודים רבים בשל כך.

1264 בוינה גזרו על היהודים לחבוש מצנפת מחודדת בעלת קרנות, ועל הנשים לענוד שני סרטים כחולים.

1266 פרעות וטבח בקהילת זינצירה והשמדתה.

1267 בברן נטבחו יהודים רבים בשל עלילות דם.

1270 באנגליה הושלכו כל היהודים עם נשותיהם וטפם לבתי כלא, ומאות נתלו בשל עלילת "זיוף המטבעות".

1279 אסרו על יהודי הונגריה ופולין לשאת משרה וחייבו אותם בנשיאת אות קלון.

1279 בשל עלילת דם באנגליה נרצחו מאות יהודים ונתלו על עץ.

1280 כליאת כל יהודי קסטיליה בספרד ובזיזת רכושם.

1283 עלילות דם במגנצא ובבכרך, עשרות נרצחו בפרעות.

1285 עלילות דם במינכן ובאוברוזל,  מאות נרצחו.

1286 בגרמניה נאסר רבי מאיר מרוטנבורג. הוא נפטר בכלא לאחר שבע שנים.

1286 עלילות דם בבופורד, עשרות נהרגו בפרעות.

1287 כל יהודי אנגליה נאסרו ונפדו תמורת כסף רב.

1287 עלילת דם בטרויש שבספרד, יהודים רבים עלו על המוקד.

1290 גירוש כל יהודי אנגליה, רובם טבעו בדרך.

1291 צרפת גירשה את כל הגולים מאנגליה.

1291 פרעות ורציחות של אלפי יהודים בפרס ובעירק.

1292 המרות דת בכפייה, פרעות וגירוש באיטליה.

1298 ברטינגן שבגרמניה נרצחו למעלה מ-100,000 יהודים ויותר מ-146 קהילות הושמדו בעלילת "הלחם הקדוש".

1306 פיליפ הרביעי גירש את יהודי צרפת. יהודים רבים מתו בדבר, בחרב וברעב.

1320 פרעות והתנפלויות אלימות על יהודי צרפת. כמאה ועשרים קהילות נחרבו.

1321 יהודי אשכנז, קטליניאה ופרבינצה נהרגו על קידוש ה' בשל "גזירת המצורעים".

1322 קרל הרביעי מגרש את יהודי צרפת.

1328 הצרפתים הרגו כששת אלפים יהודים במלכות נבארה.

1336 באשכנז נהרגו בני כמאה ועשר קהילות. שמד זה נקרא "ארמלדר", על שם שהיו תופרים רצועות עור על זרועם ומכים בהן את היהודים.

1346 פילופו מלך צרפת הכריח את היהודים להמיר את דתם.

1348 יהודים רבים ברחבי אירופה נרדפו ונרצחו, בשל עלילת "המגפה השחורה".

1354 מהומות ופגיעות ביהודי ארץ ישראל, במיוחד בירושלים.

1360 המלך לודוויג הראשון גירש את יהודי הונגריה מארצו והחרים את בתיהם.

1370 בקהילות קסטיליה וטוליטולה נהרגו 28 אלף יהודים.

1380 פרעות ביהודי פאריס. ילדים רבים הוטבלו בעל כורחם לנצרות.

1381 גירוש יהודי שטרסבורג.

1389 בפראג הרגו את היהודים, שרפו את בתיהם והוציאו מתים מקבריהם.

1390 מלכת ספרד גזרה לגרש את היהודים, אולם היהודים שילמו סכום כסף עצום וניצלו.

1391 יהודים רבים נרצחו בספרד וקהילות חרבו.

1394 קרלוס השישי מגרש את היהודים שנשארו בצרפת.

1396 במלכות קסטיליה, ליאון וטוליטולא מתו ברעב למעלה מעשרת אלפים יהודים.

1399 פרעות קשות ביהודי פוזנא, באמתלה שחיללו את ה"לחם הקדוש".

1407 פרעות ביהודי העיר קראקא בשל עלילת דם. יהודים רבים נהרגו.

1412 גזרת שמד בספרד. למעלה ממאתים אלף יהודים המירו את דתם.

1416 כל נערי מלכות בון פורטו נלקחו מהוריהם והוטבלו. יהודי אשכנז שלמו חמישית מרכושם לביטול הגזירות.

1417 יהודי טולושה מסרו את נפשם על קידוש ה'. הילדים שביניהם הוטבלו בעל כורחם.

1419 בבריטניה המירו את דתם בכפייה יותר משלושת אלפים וחמשת מאות יהודים.

1419 העלילו עלילת דם בלואירש. מרוב ייסוריהם, הם הודו, ורוב תושבי העיר נהרגו.

1420 בקולוניה הושמו היהודים העניים על רפסודות בנהר הדנובה ונשלחו אל מותם. העשירים שנותרו עונו למוות.

1421 באוסטריה גורשו כשמונה מאות אנשים, נשים וטף ומתו ברעב, אלף איש נלכדו במאסר וחמש מאות איש מתוכם נהרגו וקידשו שם שמים.

1430 בפרווינצי ווירמז שבאשכנז הרגו את היהודים ושרפו את בתיהם.

1441 חורבן קהילות אנדלוס, דרום ספרד, על ידי שבטי אל-מוחדון המוסלמים.

1451 העלילו על יהודי מדינת שלזיה שטימאו את לחמם, ורובם נשרפו.

1454 יהודי בוואריה גורשו ורכושם נלקח לאוצר המלך.

1475 בטורנטו שבאיטליה הוצאו להורג 13 יהודים בעינויים קשים ושאר היהודים גורשו.

1491 עלילת דם בלה-גוורדיה שבספרד, יהודים רבים הוצאו להורג.

1492 פרננדו מלך ספרד כפה על יהודי ארצו להמיר את דתם. שלש מאות אלף אנשים ברחו. בדרכם טבעו בים, מתו ברעב, נמכרו לעבדים או נשדדו ונרצחו.

1492 כל יהודי סרדיניה גורשו, רק מי שהמיר את דתו הורשה להשאר.

1495 כל זכויות יהודי ליטא בוטלו והוצא צו לגרשם מן הארץ ללא רכוש.

1496 הוצא צו על יהודי וונציה לשאת על ראשם כובע צהוב לאות קלון.

1498 מלכות פורטוגל גזרה גירוש ושמד על היהודים. לקחו מהם שבעה קדושי עליון ובנו אותם חיים בתוך בניין עד צווארם.

1500 גירוש יהודי פרובאנס.

1505 הקמת האינקוויזיציה באיים הקנריים.

1506 תושבי ליסבון הרגו יותר מ-4000 אנוסים והשליכו נשים הרות מחלונות הבתים.

1510 יהודי טריפולי נלקחו בשבי.

1531 מלך פורטוגל שרף את האנוסים ולקח את ממונם. יותר משלושים אלף איש ברחו.

1536 גירוש יהודי סאקסוניה, גרמניה.

1541 גירוש יהודי נאפולי.

1553 ברומא גזרו לשרוף את כל ספרי הש"ס.

1555 האפיפיור גזר על היהודים לעבור לגטו, אסר עליהם לקבל שירות מהנוצרים, הכריחם למכור את בתיהם, וכן לחבוש כובע ירוק על ראשם.

1559 הקיסר ורדיננדוס גירש את כל יהודי פראג וכל ספרי הקודש הוחרמו.

1565 האפיפיור פיאו החמישי ציווה על היהודים לעזוב את ממלכתו בתוך שלושה חודשים.

1574 במדינת מערין נשרפו יהודים על קידוש ה'.

1592 היינריך יוליוס גזר לגרש את יהודי זקסין ואסר עליהם לעבור דרך ארצו.

1597 גירוש יהודי מילאנו.

1614 בפרנקפורט גירשו את היהודים ובזזו את כל ממונם ובתיהם.

1639 יהודים התגלו בפרו על ידי האינקוויזיציה ונידונו למוות.

1648 קוזאקים ואוקראינים ביצעו טבח ביהודים בפולין. כחצי מיליון נהרגו ויותר משבע מאות ושבעים קהילות נחרבו.

1656 טבח נערך ביהודי מוהילוב על נהר דינייפר, ושמד בקהילת לובלין.

1664 בקהילת לבוב נהרגו יותר ממאה יהודים ובתי כנסיות ובתי מדרשות נבזזו.

1669 יהודי וינה גורשו, והקיסר חילל את קדושת בית הכנסת.

1686 בעיר בודה שבהונגריה נשרפו עשרות יהודים בתוך בית כנסת, וארבע מאות יהודים טובעו בנהר.

1713 בפראג כפו על היהודים להשתחוות לצלם, אולם הם סירבו ונהרגו.

1736 שלטון שיעי באיראן, המרות דת ומעשי טבח ביהודים.

1737 בפוזנא העלילו על היהודים שהרגו נער נוצרי. רבי לייב הדרשן ורבי יעקב שתדלן נתפסו ועונו קשות.

1741 גזרות קשות במדינות ביהם ומהרן, וגזרת גירוש על יהודי פראג.

1767 יהודים רבים באומן שלא הסכימו להמיר את דתם נהרגו במיתות משונות ואכזריות.

1803 הצאר אלכסנדר הראשון אסר על היהודים להתגורר באזורים מסוימים.

1826 "גזרת הקנטוניסטים" - ילדים יהודים נותקו ממשפחותיהם ונלקחו לשירות בצבא הרוסי.

1840 עלילת דם בדמשק שבעקבותיה נעצרו רבני הישוב ופרנסיו.

1864 פרעות במרקש ובפס שבמרוקו, חמש מאות יהודים נהרגו.

1865 טבח ביהודים בארפורוש שבאיראן.

1871 פוגרום וטבח גדול ביהודי אודסה שברוסיה בתמיכת הממשלה והמשטרה.

1877 פרעות ביהודים בדרום מרוקו.

1881 ברוסיה ובאוקראינה החריבו קרוב ל-1,000 בתי כנסת והשחיתו את רכוש היהודים.

1891 עלילות דם ופרעות ביהודי קורפו על ידי היוונים.

1894 אלפרד דרייפוס נעצר בצרפת והואשם בריגול.

1898 גל פוגרומים באלג'יריה.

1903 בקישינב נהרגו יהודים רבים על ידי ההמון בעידוד השלטון המרכזי.

1910 פוגרום ביהודי בואנוס איירס שבארגנטינה בהסכמת המשטרה המקומית.

1912 קהילת פס שבמרוקו הותקפה, רכושה הועלה באש וכששים יהודים נהרגו.

1914 במלחמת העולם הראשונה קיפדו יהודים רבים את חייהם.

1919 באוקראינה נהרגו 1,500 יהודים והובאו לקבר אחים.

1929 מאורעות דמים ברחבי ארץ ישראל, 76 יהודים נרצחו בחברון.

1934 טבח בקונסטנטין, עשרים וחמשה יהודים נהרגו, עשרות נפצעו ורכושם נשדד.

1935 "חוקי נירנברג" בגרמניה, הגבלות קשות על חופש היהודים ברייך השלישי.

1935 גל פוגרומים ביהודי פולין שבמהלכם נהרגו עשרות יהודים וחנויות רבות נבזזו.

1938 "ליל הבדולח" - היטלר ימ"ש שלח את גדודיו לכל בתי הכנסיות ובתי המדרשות המפוארים בגרמניה, החריבם ושרפם באש.

1939 מלחמת העולם השניה. למעלה מששה מיליון יהודים נרצחו, מתוכם מיליון ילדים, ועוד כמיליון פצועים בגוף ובנפש.

1941 בבגדד נהרגו קרוב למאתיים יהודים, אלפים נפצעו ורכושם נבזז.

1946 עלילת דם בקיילצה שבפולין. ארבעים ושניים יהודים נרצחו ושמונים נפצעו.

1948 שבע מדינות ערב יצאו למלחמה נגד ישראל. למעלה מששת אלפים יהודים נהרגו.

1956 במלחמת "סיני" נהרגו קרוב למאתיים יהודים. רבים נפצעו.

1960 פקידי הסוכנות היהודית נרצחו באלג'יר, בית הכנסת ובית הקברות היהודי באוראן שבאלג'יר חוללו.

1967 במלחמת "ששת הימים" נהרגו קרוב לשמונה מאות יהודים ואלפים נפצעו.

1968 במלחמת "ההתשה" נהרגו יותר משבע מאות יהודים.

1973 במלחמת "יום הכיפורים" נהרגו כאלפיים חמש מאות יהודים ואלפים נפצעו.

1982 במלחמת "שלום הגליל" נהרגו למעלה מאלף ומאתיים יהודים.

*           *           *

אלפי שנים חלפו, אולם הן לא הביאו בכנפיהן בשורות מרנינות. האנטישמיות נותרה כבעבר במלוא עוצמתה.

רבים מאד הם האנשים המתייחסים לתופעות השנאה והאנטישמיות על פי "שיטת הבידוד". הם מבודדים כל מאורע מיתר ההתרחשויות ומנסים להסבירו ולמצוא לו פתרונות מקומיים. עם ריבוי המקרים מתרבים גם נסיונות ההסבר, והמאמצים למציאת פתרונות הופכים למגוונים יותר ויותר.

אך למעשה, בכל עת ובכל דור, בארצות שונות ובתנאי חיים שונים, ניצב 'האנטישמי התורן', ובפיו דברים זהים אודות עם ישראל השנוא עליו ואודות התכנית שהוא יוזם לפתרון שאלת היהודים. השנים חולפות, דור רודף דור, השחקנים מתחלפים, אולם ההצגה נמשכת. התוכן קבוע, ואף התכניות דומות זו לזו.

הפתרונות נותרים בדרך כלל על הנייר בלבד. בפועל, במציאות, אין פתרון אמיתי וכללי לבעיית האנטישמיות. היא תמשיך עד לעידן שבו יישמע קול השופר של הגאולה השלמה, ויתקיים במלואו חזון הנביאים: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ".

 תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים