הוי גולה למקום תורה

 
פתגמים נוספים
הוי גולה למקום תורה
היום קצר, והמלאכה מרובה
הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו
הוי מקדים בשלום כל אדם
פתגמים נוספים
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק
הווי שותה בצמא את דבריהם
הוו מתונים בדין
העמידו תלמידים הרבה
הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה
הפוך בה והפוך בה דכולה בה
הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם
האלוקים יבקש את נרדף
הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר
פתגמים נוספים


אהבת החכמה ובקשת החכמה הן ממאפייניו של העם היהודי. מרחקים גדולים ואף מעבר מיבשת ליבשת, מעולם לא היוו בעמנו מחסום בפני בקשת החכמה. אפילו בזמן העתיק, עת התנהלה התחבורה באיטיות רבה, נטשו רבים את ביתם ונדדו למרחקים במטרה ללמוד ולהשתלם, להוסיף ידיעות ולהעמיק חקר.

התואר 'עם הספר", שהוענק לעם היהודי, לא ניתן לו בעקבות קניית ספרי בישול ב'שבוע הספר'. העם זכה לתואר זה בזכותם של רבבות בניו, שבכל הדורות השליכו נפשם מנגד וגלו למקום תורה. בזכותם הועברה המורשת מדור לדור, בזכותם נותרה מורשת זו רעננה ואינה מגלה סימני לאות או רפיון. התורה קרויה "תורת חיים" בזכות אותם בנים ההוגים בה בכל עת ובכל מצב ומשתדלים בכל כוחותיהם לגלות את צפונותיה ולחיות לאורה.

בניית אתרים