בנפול אויבך אל תשמח

 
פתגמים נוספים
בנפול אויבך אל תשמח

דומה, שלא היה עם נוסף לאורכה של ההיסטוריה האנושית, שקמו לו אויבים כה קשים, רבים ומרים, כפי שקמו לעמנו.

למרות ים הדמעות והדמים שצלח עם ישראל בדרכו, אין הוא שש ושמח בנפול אויביו. רעיון הנקמה, המהווה מטרת-על במרקם חייהם של עמים רבים, בעיקר אלו החיים באזורנו, רחוק הוא מעמנו. עמנו שואף לחיות חיי שלום ושלווה, חיים שיוכל להגשים בהם את מטרות קיומו עלי אדמות. מעדיף הוא חיים רגועים ושלווים על פני חיים שהמצב הביטחוני בהם רעוע. דעתו אינה נתונה כלל ל'עריכת חשבון' עם משנאיו.

משאת נפשו של העם - לחיות חיים מלאים ופנימיים. הנקמה, השנאה הבלתי פוסקת, השמחה לאיד ויצר המלחמה – רחוקים ממנו כרחוק מזרח ממערב.

בניית אתרים