מהי הגניזה הקהירית?

בשלהי המאה ה-19 התגלתה גניזה של כתבי יד עתיקים בבית הכנסת העתיק "בן עזרא" שבקהיר העתיקה. החומר רובו ככולו הועבר לאוניברסיטת קיימבריג' בבריטניה, והוא הולך ונחקר ע"י צוותים של מומחים זה יותר ממאה שנה. למרות הזמן הרב ביותר שהוקדש למחקר זה, טרם נחקר החומר כולו מפאת ריבויו וחשיבותו.

בבית כנסת זה התפללו יהודים במשך מאות שנים. היהודים במקום, כמו כל היהודים הנאמנים למצוות התורה, לא השליכו את כתבי הקודש שבלו, אלא ייחדו להם מקום מיוחד ונרחב. במקום זה הם גנזו את הכתבים שלא השתמשו בהם.

הוברר שבמקום נמצא אוצר בלום, שטרם נחשף כדוגמתו, אוצר מיוחד הן מבחינת גודלו והן מבחינת מפאת חשיבותו. התגלו שם כתבי יד רבים העוסקים בחיבורים על התורה הקדושה, כתבי יד העוסקים בשירה ובפיוט, בהגות ובהלכה. כתבי יד מקוריים של רב האי גאון, מגדולי גאוני בבל, של הרמב"ם, של רבי יהודה הלוי, של רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך ועוד ועוד. כמו כן, נתגלו עדויות ודיווחים על מאורעות היסטוריים ככיבוש ארץ ישראל ע"י הצלבנים, מלחמותיהם של בני ממלכת הכוזרים ועוד. לא נפקדו גם כתבי יד רבים מאוד המלמדים על אורח חייהם של היהודים לאורך תקופות ארוכות. נמצאו כתובות נשים וחילופי מכתבים של גדולי תורה מפורסמים, ואף כתבי יד של ילדים שהתאמנו בכתיבת הא'-ב' העברי.

מצרים שימשה במשך שנים ארוכות מרכז לסחר בין לאומי חשוב, והכתבים מקיפים באופן טבעי לא רק את תרבותם ואורח חייהם של יהודי מצרים, אלא גם את קשריהם הענפים עם ארצות פזורה נוספות שיהודים חיו בהן במאות השנים הללו. הצטבר כאן חומר יקר ערך העוסק במאות שנים אלו.

נציין פן רעיוני אחד העולה מאוצרות אלו:

אחד התחומים שבאמצעותו אנו מחזקים את האמונה שבליבנו הוא מסורת הדורות. העובדה שאנו מכירים היטב את גדולי התורה שבכל דור ודור מאז מעמד מתן תורה בהר סיני. עובדה זו יוצרת רצף של אינפורמציה מדוייקת ביותר. ידוע לנו שגדולי התורה בכל דור ודור השקיעו את מירב שנותיהם ואת מיטב מאמציהם כדי להעביר באופן אמין ביותר את התורה שהם למדו מאבותיהם לבני הדור הבא בצורה האמינה ביותר.

והנה, ניתנה לנו הזדמנות מעניינת מאוד להתבונן בכלי ראשון ובאופן בלתי אמצעי בכתבים המקיפים מאות שנים, החל מתקופה שלפני יותר מאלף שנה ועד לתקופת חיבור השולחן ערוך לפני כחמש מאות שנה. אלפי, אלפי כתבים אלו מקיפים הן את דבריהם של גדולי הדורות והן את כתביהם של בני המון העם. אנו מתבוננים באורח חייהם, עדים לאירועים הפרטיים ביותר שלהם. אנו קוראים על הסכמים שונים בין בעל ואשתו, מעיינים ברשמי ביקור בביתו של הרמב"ם, קשובים להגיגי לבם של רבי יהודה הלוי ומרן הבית יוסף. מכל האוצרות מתגלה קטע מרהיב עין של המסורה היהודית. אנו מוצאים שם כללי הלכה, כללי מסורה, כללי דקדוק עברי, קטעי שירה, תשובות הלכתיות, תקנות קהילות יהודיות, הנהגות אישיות ועוד. הידיעות שהועברו אלינו באמצעות המסורת היהודית מדור לדור נראות כאן באופן חזותי, ומקנות פרספקטיבה מוחשית לכל מתבונן.

עם ישראל חי לאור אמונתו. מסורת הדורות לפרטי פרטיה מאומתת בלב העם תמיד. אולם אלו שלא חונכו על ברכיה של אמונת אומן זו, ביכולתם להעמיק חקר בפרשת הגניזה הקהירית המקיפה ולהווכח עד כמה התורה, על הלכותיה ועל דברי ההגות שלה, היתה קשורה למהות הפנימית של העם.תגובות הוסף תגובה
1.מדהים. תודה רבה לכותב!הילה15/09/10
בניית אתרים