אם אין אני לי, מי לי

 
פתגמים נוספים
אם אין אני לי, מי לי
אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום
אל תאמר: 'לכשאפנה אשנה', שמא לא תפנה
אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו
פתגמים נוספים
אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו
אם אין קמח - אין תורה, אם אין תורה - אין קמח
אל תהי רשע בפני עצמך
אין כל חדש תחת השמש
אל תתן את פיך לחטיא את בשרך
אוהב כסף לא ישבע כסף
אל תהי צדיק הרבה
אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני
אין שלטון ביום המוות
אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים, ימיו אינם חוזרים
פתגמים נוספים


לעומת המגמה המקובלת לחפש תמיד בחוץ את האחראי למחדל ואת האשם בכישלון, מפנה היהדות את מבטה פנימה. האדם עצמו הוא הנושא באחריות לגבי מאורעות שונים המתרחשים בחייו.

מבט זה מהווה גם פתח תקווה לעתיד. בהתאם לקו זה בכוחו של האדם לשנות את עתידו, לשפר את דרכיו ולקוות לזמנים טובים יותר. ויותר מכך, האדם עצמו הוא היחיד המסוגל להביא לשינוי זה. "אין אני לי – מי לי?" ללא מאמץ עצמי, ללא ניסיון לשיפור אישי – רחוקה הישועה. לעומת זאת, עבודת האדם לשיפור מידותיו ותיקון טעויות ומחדלים הם המקרבים את הפתרון ונוסכים תקווה לגבי העתיד.

בניית אתרים