הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו

 
פתגמים נוספים
הוי גולה למקום תורה
היום קצר, והמלאכה מרובה
הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו
הוי מקדים בשלום כל אדם
פתגמים נוספים
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק
הווי שותה בצמא את דבריהם
הוו מתונים בדין
העמידו תלמידים הרבה
הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה
הפוך בה והפוך בה דכולה בה
הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם
האלוקים יבקש את נרדף
הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר
פתגמים נוספים


בתקופה, שנשנתה בה משנה זו, שלטו הרומאים בארץ. שלטונם היה שלטון עריץ, והם התנכלו לתושבי הארץ היהודים.

למרות כל זאת מלמדת אותנו המשנה, שיש להתפלל אפילו לשלומן של מלכות זו והדומות לה. הסיבה לכך נעוצה בסכנתה הגדולה של האנרכיה. ללא מורא השלטון, ללא מרות כלשהי – "איש את רעהו חיים בלעו". רק המורא מעיניהם הבוחנות של השליט ואנשיו, מסוגל לעצור את האדם, שלא יעשה ככל העולה על רוחו.

בניית אתרים