לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להבטל ממנה

 
פתגמים נוספים
לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להבטל ממנה
לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים
לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו
לא כל המרבה בסחורה מחכים

 

שאיפות רבות מקננות בליבות בני האדם. אחת הסיבות לכך ששאיפות אלו אינן מתבצעות, היא המחשבה: "לא אוכל להספיק הכל", או "לעולם לא אהיה רוטשילד" (כל אחד בתחום הישגיו וה"רוטשילד" שלו).

המקסימליזם, השאיפה לשלמות וחוסר הערכת הישגים חלקיים כל אלו הם בעוכרי אנשים רבים מספור.

כאן אנו לומדים: כל הישג הינו בר ערך. גם אם הדרך לפסגה חסומה, כל העפלה במעלה ההר נחשבת לעלייה. אין אנו בני חורין ל'הרים ידיים' ולהתייאש, איננו רשאים לוותר ולא לממש את הרעיונות הטובים העולים במוחנו. נבצע את אשר ביכולתנו לעשות – ונצא נשכרים.

בניית אתרים