יהי ביתך בית ועד לחכמים

 
פתגמים נוספים
יהי ממון חברך חביב עליך כשלך
יהי ביתך בית ועד לחכמים
יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך
יוסיף דעת – יוסף מכאוב
יש... עושר שמור לבעליו לרעתו
יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית


בקשת החכמה הינה קו מנחה בחייו של כל יהודי. המושג הידוע והמפורסם: 'תלמיד חכם' מורה, שגם אדם שרכש חכמה, והפך ל'חכם', נותר עדיין 'תלמיד'. עד זקנה ושיבה היהודי אינו מפסיק ללמוד, להשתלם ולצלול בים החכמה הגדול של היהדות.

המאמר "יהי ביתך בית ועד לחכמים" מוסיף פן מעניין לאותה חתירה מתמדת להעמקה ולהרחבת הידיעות. חכמה נרכשת גם בקירות הבית, במהלך החיים, בקצב הזורם של היום-יום.

כאשר הבית הופך לבית ועד לחכמים, סדרי החיים שבו מתנהלים עפ"י החכמה, והאדם, יחד עם כל בני משפחתו, טובלים בים החכמה.

גם מתנגדיה הנחרצים ביותר של היהדות מודים, שגלומה בה חכמה עמוקה מיני ים. 'ארון הספרים היהודי' הפך למושג כמעט אוניברסאלי. עלינו להציב ארון זה במקום של כבוד, ב'כותל המזרח' של ביתנו פנימה.

בניית אתרים