כיצד יתכן לקרוא לאדם שומר מצוות "בן חורין"?

תפיסת העולם היא כי חירות משמעותה שחרור מכל עול, נטל והשתעבדות. העולם כולו שואף לחירות, כמו גם נפש האדם, אשר בטבעה מחפשת דרכים להשתחרר מעולו של הזולת.

יהודי מאמין יודע כי למושג חירות, קיימת משמעות שונה לחלוטין. הקושי הגדול הוא, בהסברת מושג זה לרחוקים מעולמה של תורה. להם נדמה כי יהודי המקפיד על קלה כבחמורה, הוא אדם אומלל, הנתון תחת סד של עול ושעבוד, בעוד שהוא, המשוחרר מעולה של תורה, יכול לשאת בגאווה את התואר 'חופשי'.

אלו הקוראים לעצמם 'חופשיים', סבורים כי, כביכול, מאושרים הם כציפור דרור, בהיותם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם, מבלי להתמודד עם מגבלות.

רבותינו לימדונו כי 'אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה'. ואילו כל האחרים, עבדים נרצעים הם ליצריהם, לתאוותיהם ולתשוקותיהם. היהדות - היא 'חוויה של שליטה'. הוא שולט על מה שהוא מכניס לפה, ולא פחות חשוב - על מה שהוא מוציא מהפה.

היהדות - היא דרך לקביעת גבולות. עובדה שאין עליה עוררין היא שהעדר גבולות הוא בעייתי. במצב של חופש מוחלט, מאבד האדם שליטה. הוא חש אשמה ובלבול. התורה האלוקית, קובעת גבולות של מותר ואסור. היא מאפשרת חופש בתוך המסגרת, ואין הנאה גדולה מזו. אין כמו שמירת מצוות, מאשר להעניק ייחודיות לאדם. יש דרגות שונות בשמירת המצוות. אפשר להחמיר או להקל. לקיים את הציוויים כ"מצוות אנשים מלומדה' או לשתף בהם את הלב ואת הנפש. זוהי משימה נכבדה שכל אחד לוקח על עצמו, ואין סיפוק גדול מאשר היכולת לעמוד בה בכבוד.

וכמובן, אין אפשרות להגיע להישג, בלי התמודדות עם קשיים. כל מי שרוצה להשיג משהו, בכל תחום שהוא, חייב להתאמץ. דבר אינו מתבצע בקלות. התמודדות להשגת מטרה נעלה, אינה עונש ומקור לאומללות, אלא התמודדות חיובית, שיש בה קשיים, אבל גם סיפוק והנאה.

הגדרתו של 'בעל בחירה' אינה בשל יכולתו לעשות ככל שעולה על רוחו. כל בעל חיים, עושה ככל העולה על רוחו, ואין לאדם העושה כל אשר יחפוץ כל יתרון עליו. מעלתו הייחודית של האדם, שיש ביכולתו לעשות נגד מה שעולה על רוחו. ביכולתו לשלוט על יצריו ותאוותיו, ולנתב את חייו לנתיב הנראה לו. מצב של חופש מוחלט, היעדר מגבלות כובלות, הוא אנטי-תיזה למהותו של האדם.            

החברה האנושית ביקשה באמצעות השחרור מכבלים, לבנות חברה טובה יותר, אבל  התוצאות העגומות של ההידרדרות האנושית, מעידות על כישלונה הנחרץ. רק בורא העולם והאדם, המכיר את נבכי נפשו וגופו, יכול להעניק את  המתכון המפורט לניהול אורח חיים המביא את האדם לידי שלימות וסיפוק. חירות האמיתית!תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים