הוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים

 
פתגמים נוספים
הוי גולה למקום תורה
היום קצר, והמלאכה מרובה
הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו
הוי מקדים בשלום כל אדם
פתגמים נוספים
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק
הווי שותה בצמא את דבריהם
הוו מתונים בדין
העמידו תלמידים הרבה
הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה
הפוך בה והפוך בה דכולה בה
הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם
האלוקים יבקש את נרדף
הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר
פתגמים נוספים


לפני רבים ניצבת דילמה: האם להצטרף לרובד הנמוך ולהתבלט בו כראש, כמוצלח וכמוביל או שמא להצטרף לרובד העליון, אף שההצלחה האישית שם תהיה חלקית בלבד.

ההוראה היא להצטרף לאנשים שהם משכמם ומעלה. כל אדם מושפע מסביבתו. ובחברת אנשים מעולים ניתן לרכוש ידיעות, תכנים, בינה ומידות מעולות.

בחברה שאנשיה הם בעלי רמה אישית נמוכה, קשה מאוד להגיע לאותם הישגים. גם אם יבלוט האדם שם, וייחשב ל'ראש', הוא ימשיך להיות מחובר ל'שועלים'.

השתייכות ל'אריות' מסוגלת, כאמור, לעודד לצמיחה אישית, להתקדמות ולהביא לקצירת הישגים רבי ערך לאורך כל שנות החיים.

בניית אתרים