אמונה וחינוך

מאמרים נוספים
ארץ מצמיחה מצוות
אמונה וחינוך
שבעת המינים
בראש השנה לאילנות
מאמרים נוספים
אקולוגיה ויהדות
עצי הגן
שורשים
יום שמחה
העץ ואנחנו
תאריך הקורא להתבוננות
בשורת האביב בעיצומו של החורף
החורף כמוקד התאוששות ועידוד
החורף המעודד
גאולה במעבה האפלה
נופים מספרים על שורשים
אקולוגיה בגן עדן
מאמרים נוספים

הטיפול בעץ מצריך מסירות, אורך רוח, סבלנות ואהבה. גם דרכו החינוכית מצריכה את כל אלו.

סדר 'זרעים', אחד מששה סדרי משנה, מכונה "אמונה", שכן העוסק בתחום זה הוא "מאמין בחי-העולמים וזורע". אלמלא האמונה והתקוה לעתיד, לא היה האדם עוסק בחקלאות. מיהו זה שישקיע ממון, מאמץ ומשאבים בנטיעות, אם לא האמון והתקוה שמאמציו אכן ישאו פרי בעתיד?

בתלמוד (מסכת תענית דף כ"ג, א') מסופר על חוני המעגל שראה אדם הנוטע עץ חרובים. כששאלו חוני, מתי לדעתו אמור עץ זה להניב פירות, השיב הלה: בעוד שבעים שנה. המשיך חוני לתמוה, כלום סבור אתה שתחיה עוד שבעים שנה, השיב הלה את התשובה המפורסמת, שכשם שהוא מצא לפניו עץ חרובים שנטעו אבותיו, כך הוא מוצא לנכון לנטוע עץ חרובים למען הדורות הבאים.

קיימת הקבלה בין עבודת הנטיעה והטיפול בצומח לבין העבודה החינוכית. כשם שמערכת הטיפול באילן דורשת מבט לטווח רחוק, באותה מידה ובכפל כפליים, אמורים דברים אלו בנוגע למערכות החינוך. אל לו למחנך לצפות לתוצאות מידיות. עליו להשקיע כוחות ומאמצים תוך אמונה עמוקה שיש שכר לפעולתו וכל מאמץ בתחום זה עתיד להניב פרי בעתיד.

זאת ועוד, בכדי שאילן יניב פירות מעולים, יש לטפחו, להשקותו ולנכש סביבו עשבים שוטים. עצי פרי דורשים טיפול וטיפוח מתמידים. רק אילני סרק או שיחים קוצניים גדלים גם ללא יד מטפחת. אמנם לאילן דרושים גם קרקע פוריה וגם תנאי אקלים נאותים, אולם בכל אלו אין די. גם שתילים מעולים הנטועים במקומם המתאים, זקוקים ליד אוהבת שתטפח את סגולותיהם הפנימיות.

דברים שהם נכונים בתחום הצומח, נכונים גם במישור האנושי. גם בתחום הגופני אדם זקוק לתזונה מתאימה, לשמירה ולמעקב צמוד כדי שיתפתח, וחלילה לא יחלה או יוזק. על אחת כמה וכמה שהדברים נכונים במישור הרוחני. זהו סוד החינוך בו שמה היהדות דגש כה רב. האדם, כעץ השדה, לא יוכל להפיק פירות טובים באם לא יושגח ולא יטופל כראוי.

שתילים רכים זקוקים, לפחות בשלבי התפתחותם הראשונים, לתמיכה, למוט תומך שיכוון את גדילתם. אם תחסר לנטיעה הרכה תמיכה מתאימה, היא עלולה להתפתח בכיוון בלתי רצוי. כך גם האדם! הוריו ומוריו חייבים לשמש לו כמשענת.

תמיכה חיצונית זו לא נועדה לשתול בעץ תכונות מהחוץ. תפקיד הסומך לסייע לעץ הצעיר להפיק מתוכו את התכונות הפנימיות החבויות בו, ולהוציאן אל הפועל בצורה הנאותה. באותה מידה יש להתייחס גם לתמיכה ולסיוע שעל החניך לקבל מהוריו וממוריו. לתמיכה זו פנים רבות. עליה להיות מושתתת על חום רב ורגשות חיבה, הנער או החניך הצעיר צריכים לחוש שההורה או המורה מוכנים תמיד להושיט להם יד מסייעת. תמיכת ההורים והמורים מיועדת לעזור לתכונותיהם הפנימיות לצאת לאור עולם.

כאמור, טיפול וטיפוח של עץ אינם מתמצים לפעולה אחת או שתים. טיפול ראוי לשמו כמעט תמיד מורכב ומתמשך, ולעתים אף מתיש. יש לנכש, לרסס, לגזום, להשקות, לזבל, ושוב חוזר חלילה, לעתים לא נראה סוף לעמל המושקע באילן. למרות זאת החקלאי אינו מתייאש. השקעתו המרובה בטיפולו באילן מלווה באמונה שעמל זה יניב פירות משובחים. מצב דומה מתרחש תדיר בנתיבות החינוך.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים