אם אין קמח - אין תורה, אם אין תורה - אין קמח

 
פתגמים נוספים
אם אין אני לי, מי לי
אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום
אל תאמר: 'לכשאפנה אשנה', שמא לא תפנה
אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו
פתגמים נוספים
אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו
אם אין קמח - אין תורה, אם אין תורה - אין קמח
אל תהי רשע בפני עצמך
אין כל חדש תחת השמש
אל תתן את פיך לחטיא את בשרך
אוהב כסף לא ישבע כסף
אל תהי צדיק הרבה
אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני
אין שלטון ביום המוות
אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים, ימיו אינם חוזרים
פתגמים נוספים


שני צדדיו של המאמר מורים, שהתורה, כלומר היהדות וחכמתה, היא מרכז החיים. יחד עם זאת, צרכי הקיום עלולים להציב קשיים בדרך להשגת החכמה.

מחד - כאשר הפרנסה אינה מצויה, ויותר מכך, כאשר הרעב מציק - "אין תורה", קשה מאוד לרכוש ידיעות חיוניות. הלב נתון באותה שעה במחוזות אחרים.

מאידך - "אם אין תורה", אם אין תכלית אמיתית לחיים - ממילא "אין קמח". אין כל תועלת בחיים חומריים שאין רוחניות בצידם. "הקמח" משמש כעזר ל"תורה", כרקע שצומחים עליו חיי התורה במלוא יפעתם, נעשה חסר משמעות "אם אין תורה".

בניית אתרים