הווי שותה בצמא את דבריהם

 
פתגמים נוספים
הוי גולה למקום תורה
היום קצר, והמלאכה מרובה
הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו
הוי מקדים בשלום כל אדם
פתגמים נוספים
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק
הווי שותה בצמא את דבריהם
הוו מתונים בדין
העמידו תלמידים הרבה
הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה
הפוך בה והפוך בה דכולה בה
הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם
האלוקים יבקש את נרדף
הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר
פתגמים נוספים

הצמא קובע את אופייה של השתייה. בעבור אדם צמא, המים נחשבים למים חיים, מרווים וטעימים. ככל שהצימאון גדול יותר, כן גדלה איכותם של המים בעבור האדם.

תכונה זו מאפיינת גם את דברי החכמה. ככל שנכיר יותר בערכם, ככל שנשתוקק יותר לדעת אותם וככל שנרגיש יותר בחסרונם, טעמם יהיה ערב, טעים, והם ייחשבו כ"מים קרים על נפש עייפה". התורה מסוגלת להיות ערבה וטעימה מאוד ללומדיה, אולם הכל תלוי ברמת הצימאון, ברמת התשוקה ללמוד את התורה ולצלול למעמקיה.

בניית אתרים