יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך

 
פתגמים נוספים
יהי ממון חברך חביב עליך כשלך
יהי ביתך בית ועד לחכמים
יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך
יוסיף דעת – יוסף מכאוב
יש... עושר שמור לבעליו לרעתו
יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית


הסברת פנים לזולת והכרת ערכו חשובים הם מאוד ביחס לכל אדם, אולם הם חשובים שבעתיים ביחס לתלמיד. בעזרתם ניתן להקנות ערכים, להעניק ידיעות ולעורר בלב התלמיד אהבה לתכני הלימוד.

זאת ועוד אחרת - בעמקי לבו של המורה או המחנך עלולה להתפתח הרגשת התנשאות. בעקבותיה גואים גם רגשות זלזול וחוסר התחשבות. לכן, באה הוראה זו ומלמדת אותנו שיש לחבב את התלמידים, להוקירם ולהכיר בערכם האמיתי. באופן זה משמש המחנך דמות חינוכית, דוגמה ומופת. הרעיונות שהוא משתדל לחנך לאורם, מלווים בהדגמה מעשית, ורבים הסיכויים שתלמידיו יצעדו בעקבותיו יתעלו, וישקיעו עמל בשיפור מידותיהם ובעידון תכונות נפשם.

בניית אתרים