אין כל חדש תחת השמש

 
פתגמים נוספים
אם אין אני לי, מי לי
אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום
אל תאמר: 'לכשאפנה אשנה', שמא לא תפנה
אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו
פתגמים נוספים
אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו
אם אין קמח - אין תורה, אם אין תורה - אין קמח
אל תהי רשע בפני עצמך
אין כל חדש תחת השמש
אל תתן את פיך לחטיא את בשרך
אוהב כסף לא ישבע כסף
אל תהי צדיק הרבה
אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני
אין שלטון ביום המוות
אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים, ימיו אינם חוזרים
פתגמים נוספים

דבריו של שלמה המלך עוסקים ביסודות המהותיים של הבריאה. בחכמתו הוא חדר למהות הפנימית של כל התופעות, וקבע שכל הכוחות המהותיים המצויים בבריאה מתחילתה, לא ישתנו לעולם. 'בכח' הכל נמצא, ו"אין כל חדש תחת השמש".

ומה ביחס לתגליות המדע?

המדע פועל בעיקר ב-2 תחומים מוגדרים. האחד הוא גילוי הכוחות הטמונים בבריאה. אמנם המדע מגלה סודות עד אין חקר, אולם למרות כל זאת "אין כל חדש". הכל היה קיים מאז בריאת העולם. להפך, גילויי המדע מוכיחים עד כמה נשגבים הם פלאי הבריאה, ואיזו חכמה עליונה טמונה בהם.

תחום נוסף שהמדע עוסק בו הוא מיציאת דרך לניצול הכוחות הטמונים בטבע. תחום זה בוודאי אינו מחדש דבר מבחינה מהותית. הוא רק מגלה דרכים חדשות לניצול כוחות הטבע. ככל שהמדע הולך ומתפתח, נוכחים לדעת אלו כוחות מדהימים הוטמנו בתוככי הטבע. והמתבונן בהם בעין פקוחה רואה בהם את חכמת היצירה.

תחום שאינו קשור ישירות לגילויי המדע, אולם גם בו לא התחדש דבר, הוא נפש האדם. חוקרי הנפש מעמיקים חדור לנבכי נפש האדם, אולם כל הדברים שהם מגלים, כבר היו קיימים מאז ומעולם. האדם לא השתנה. בטבע האנושי לא חל כל שינוי מאז בריאת האדם. התכונות נשאר כשהיו, והוא הדין ביחס לדרכי ההתנהגות. בעבר דהר האדם על סוס, וכיום הוא ממריא לחלל, אולם פנימיותו נותרה כשהייתה. האסטרונאוט אינו שונה בטבעו, בתכונותיו, ואולי גם בכישוריו, מהפרש העתיק.

חכמת שלמה – חכמה עמוקה היא. בעינו החדה הבחין, שהמעטפת החיצונית משנה את פניה, ואילו התוך והפנימיות נשארים לעולם כשהיו. קרני גמא, ואפילו קרניים שיתגלו בעוד מאתיים שנה, אינן חדשות. הגילוי הוא חדש, אולם הכל הוטמן במציאות הקיימת זה מכבר, מאותו רגע ראשוני של יצירה, שה' אמר בו: "יהי אור, ויהי אור!"

בניית אתרים