יוסיף דעת – יוסף מכאוב

 
פתגמים נוספים
יהי ממון חברך חביב עליך כשלך
יהי ביתך בית ועד לחכמים
יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך
יוסיף דעת – יוסף מכאוב
יש... עושר שמור לבעליו לרעתו
יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית

הוספת ידיעות, וכן העמקה ודעת מביאות בעקבותיהן מהלך חיים שונה ועמוק יותר. חיים אלו הינם מעניינים, מלאי תוכן ועשירים במעש ובפעילות חיובית. אדם, החי חיים אלו, הוא מעמיק חשוב ואינו טומן ראשו בחול כבת יענה. הוא מודע לכל הבעיות ולכל הקשיים, והרגשת כאב מחלחלת בלבו לנוכח כל הנעשה בעולם, הן במעגל הפנימי של חייו הפרטיים והן במעגל החיצוני לנוכח המתרחש בעולם כולו.

רבים מדגישים, שהם מעדיפים חיים מסוג זה, למרות הכאב הכרוך בהם, על פני חיים שטחיים ונבובים. חיים אלו – חיים אמיתיים הם.

בניית אתרים