לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים

 
פתגמים נוספים
לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להבטל ממנה
לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים
לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו
לא כל המרבה בסחורה מחכים

הזמן הינו מכשיר רב עוצמה. בחלוף הזמן נפתרות בעיות קשות. לעתים קרובות הלכי רוח של אזלת יד וייאוש מפנים את מקומם לרגשות שמחה ותקווה.

עם השתנות הזמנים, משתנה לא אחת המצב הן לטוב והן למוטב. עולמנו אינו עולם יציב, הוא עולם הניגודים. מחד - "לא לעולם חוסן" ומאידך, התקווה ממשיכה תמיד לפעום בלבבות. השלכת היהב על ה' "משנה הזמנים", היא הדרך הנכונה להתייחסות למאורעות העולם ותהפוכותיו.

בניית אתרים