הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר

 
פתגמים נוספים
הוי גולה למקום תורה
היום קצר, והמלאכה מרובה
הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו
הוי מקדים בשלום כל אדם
פתגמים נוספים
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק
הווי שותה בצמא את דבריהם
הוו מתונים בדין
העמידו תלמידים הרבה
הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה
הפוך בה והפוך בה דכולה בה
הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם
האלוקים יבקש את נרדף
הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר
פתגמים נוספים

ניתן להתבונן על חיי האדם משתי זוויות ראייה. ההיבט האחד מתייחס למישור החומרי. 'אדם הראשון' נברא מן האדמה. אף שמו 'אדם' רומז לכך. גם אנו, צאצאיו, חיינו מתנהלים במסלול זה.

הפסוק אומר: "ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה". בסיומו של המסלול האדם שב אל העפר. הוא אינו מסוגל ליטול מאומה מן העולם. כל עמלו – מאמציו, חלומותיו ושאיפותיו - הכל נותר אחריו.

כך הם פני הדברים רק כאשר הגוף הוא חזות-הכל. לעומת זאת, מן ההיבט האחר, כאשר משאת החיים היא התעלות הנשמה, שהיא חלק אלוק ממעל, החיים אינם מסתיימים ברגבי העפר. עפ"י זווית ראיה זו לאחר המוות מתחיל השלב הבא של החיים, חיים של 'למעלה מן השמש', חיים שיש להם יתרון.

בניית אתרים