טובים השניים מן האחד

 
פתגמים נוספים
טובים השניים מן האחד
טוב אשר לא תידור, משתידור ולא תשלם
טוב ללכת לבית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם והחי ייתן אל לבו
טוב אחרית דבר מראשיתו
טוב המלבין שינים לחברו יותר ממשקהו חלב

בתחומים רבים ומגוונים מבכרת היהדות את חיי החברה על פני חיים בבדידות. ההוראה המפורסמת: "קנה לך חבר" מתייחסת למישורים רבים: עדיף ללמוד תורה בצוותא עם חבר מאשר ללמוד ביחידות. תפילה במניין עדיפה על פני תפילת היחיד, וכבר נאמר: "ברוב עם – הדרת מלך". כבודו של ה' מתעלה ומתקדש כאשר רבים מתכנסים לעבוד אותו יחדיו.

גם בתחום הנישואין באה לידי ביטוי חשיבות העשייה בצוותא. "לא טוב היות האדם לבדו". הבעל ואשתו משלימים זה את זה, ממלאים איש את חסרונו של רעהו, ופועלים יחדיו להקמת משכן לשכינה בתוככי ביתם.

בניית אתרים