יש... עושר שמור לבעליו לרעתו

 
פתגמים נוספים
יהי ממון חברך חביב עליך כשלך
יהי ביתך בית ועד לחכמים
יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך
יוסיף דעת – יוסף מכאוב
יש... עושר שמור לבעליו לרעתו
יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית

חלק ניכר מהמאוויים הכמוסים של האדם סובב סביב עושרו העתידי. רבים "חולמים" בסתר לבם שבאחד הימים הם יהפכו לפתע לעשירי עולם, וזאת בעקבות זכייה בגורל, ירושה מדוד עלום בארץ רחוקה או בכל דרך מפתיעה אחרת.

העושר מסוגל לא אחת להביא לאושר. באמצעות העושר ניתן לעשות מעשים שיותירו את רישומם הטוב בחיי היחיד והחברה. אולם, יש גם עושר השמור לבעליו לרעתו! הדבר תלוי בעיקר באדם עצמו.

האדם עלול להפוך לעבד נרצע לממונו, הוא אף עלול להפוך לגאוותן וליצור חיץ בינו ובין אלו שלא זכו לעושר. דמותו של קורח משמשת דוגמא לדורות בעניין זה. מפאת עושרו הרב הוא איבד פרופורציות, ניסה להגיע לתפקידים שלא ניתנו לו, למעלות שלא זכה בהן, ובסופו של דבר המיט שואה על עצמו ועל משפחתו.

בד בבד עם הידיעה שיש עושר השמור לבעליו לרעתו, על האדם לזכור שיש גם עושר השמור לבעליו לטובתו, ואם זיכו אותו מן השמים בעושר, מן הראוי שיפנה אותו לאפיקים מועילים, אפיקים שירבו את אושרו ויוסיפו לו זכויות רבות.

בניית אתרים