הקדמה

כאשר נתבונן בעולם שסביבנו, ניווכח שהנאות החיים מחולקות בין תושבי העולם באופן בלתי שווה לחלוטין. יש אנשים החיים חיים נעימים ומאושרים, ואילו מנת חלקם של האחרים היא כאב, צרות ודאגות בלתי פוסקות. מציאות עובדתית זו מעוררת שאלות קשות ונוקבות:

מדוע חפץ אלוקים, הטוב והרחמן, לגרום סבל זה? האם ייתכן כי סבל זה הוא עונש על חטאים? אם כך, מדוע לעתים קרובות נופל סבל זה בחלקו של אדם צדיק דווקא, בעוד שהאלוקים מתעלם, לכאורה, ממעשיו הרעים של זולתו?

מן הראוי לציין שבדרך כלל חייהם של הצדיקים הינם נוחים ונעימים. אמנם בדרך כלל הם אינם מעוטרים בממון רב, אך חייהם מתנהלים על מי מנוחות. הם שמחים בחלקם, רווים נחת, והשלום שורר באופן קבוע בנחלתם.

אבן יסוד ביהדות היא האמונה שאין מקריות בעולם. כל פרט המתרחש בחייו של האדם מכוון מגבוה, והדברים קורים בדיוק מרבי כפי המגיע לו. והנה, לא אחת רואים אנו מקרים ומאורעות הנראים לנו כסותרים את כללי הצדק. אסונות שונים תוקפים דווקא את הטובים, הצלחתם של חוטאים, ירידת קרנן של מדינות שונות, עלייתן של אחרות ועוד.

סתירה קשה זו הטרידה רבים. הם התקשו להבין כיצד מציאות זו עולה עם הנהגת השכר והעונש האלוקית, הפועלת על פי הצדק המוחלט.

בחוברת זו נעמוד על יסודותיה של שאלה זו מזוויות ראייה שונות.

בניית אתרים