טוב אחרית דבר מראשיתו

 
פתגמים נוספים
טובים השניים מן האחד
טוב אשר לא תידור, משתידור ולא תשלם
טוב ללכת לבית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם והחי ייתן אל לבו
טוב אחרית דבר מראשיתו
טוב המלבין שינים לחברו יותר ממשקהו חלב

פעולות רבות לאין ספור לא הגיעו אל סיומן המוצלח. רצון טוב מוליך לא אחת לעשייה, להתחלה פעולה שמטרתה חיובית: להיטיב לנדכאים, להפיץ תורה ודעת ועוד.

אולם פעמים רבות נקטעות פעולות ברוכות אלו שעודן באיבן. כדי לסיים פרויקט בהצלחה יש צורך בנחישות, בדביקות במטרה, ברצון עז ובתפילה תמידית. אנשים רבים מתחילים לפעול, אך רבים מהם נכשלים ונסוגים לאחור, אף שבתחילה שאפו וקיוו שיצליחו במשימתם.

הפסוק: "טוב אחרית דבר מראשיתו" מטרתו להמריץ, לדרבן, לחזק את ידי העושים במטרה שיתגברו על כל המכשולים. "אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה". מי שמצליח להגיע לקו הסיום, הוא זה הראוי לתהילה. הוא זה שגבר על כל המכשולים, ויצא מנצח.

בניית אתרים