אל תהי צדיק הרבה

 
פתגמים נוספים
אם אין אני לי, מי לי
אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום
אל תאמר: 'לכשאפנה אשנה', שמא לא תפנה
אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו
פתגמים נוספים
אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו
אם אין קמח - אין תורה, אם אין תורה - אין קמח
אל תהי רשע בפני עצמך
אין כל חדש תחת השמש
אל תתן את פיך לחטיא את בשרך
אוהב כסף לא ישבע כסף
אל תהי צדיק הרבה
אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני
אין שלטון ביום המוות
אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים, ימיו אינם חוזרים
פתגמים נוספים

סלולה היא - דרכה של תורת ישראל. הצועד במסילה זו מסוגל להעפיל לפסגות רוחניות גבוהות ביותר.

למרות כל זאת יש שאינם צועדים בדרך זו. הם מעוניינים לסלול בעצמם את דרך חייהם. הם בוחרים בדרך הנראית להם, ופוסעים בה לבדם. הפסוק: "אל תהי צדיק הרבה" מכוון אליהם. המסגרת ההלכתית והמוסרית של התורה כוללת מטלות רבות וחשובות והמקיימן נחשב לצדיק גמור. אל לו לאדם לפרוש מהמסגרת ולפנות לכיוונים שלא שערום אבותינו. אל לו לבנות במה לעצמו ולנסות להיות "צדיק" עצמאי.

ההליכה בדרך האבות מקשרת אותנו ישירות, דור אחר דור למורשת סיני. מורשת זו אנו מעבירים לדורות שיקומו אחרינו, עד לדור האחרון. ועל כן, שומה עלינו לצעוד בדרך זו ולהצטיין בה.

בניית אתרים