אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני

 
פתגמים נוספים
אם אין אני לי, מי לי
אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום
אל תאמר: 'לכשאפנה אשנה', שמא לא תפנה
אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו
פתגמים נוספים
אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו
אם אין קמח - אין תורה, אם אין תורה - אין קמח
אל תהי רשע בפני עצמך
אין כל חדש תחת השמש
אל תתן את פיך לחטיא את בשרך
אוהב כסף לא ישבע כסף
אל תהי צדיק הרבה
אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני
אין שלטון ביום המוות
אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים, ימיו אינם חוזרים
פתגמים נוספים

רבים הם האנשים שניסו לאורך כל הדורות לפענח את חידת העולם, לחשוף את צפונותיה. תעלומת החיים, תעלומת הבריאה ומעיינות החכמה המפכים בה – כל אלו משכו את לבם של גדולי ההוגים ואישי המחשבה בני עמים רבים.

רבים מהם עסקו בעניינים אלו מתוך מחשבה מעמיקה, ואף הייתה להם משנה סדורה אודות סודות הבריאה ותכליתה, אודות עומק נפשו של האדם ומכמניה. אולם, למרות שנות המחקר הממושכות ולמרות שטובי המוחות הקדישו לכך את מיטב שנות חייהם – נותרה התעלומה בעינה.

"אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני". האמת הפנימית, זו שהיא שורשו של עולם עלום זה – נסתרת היא. הנביא ישעיהו ניסה זאת, בשם ה', במילים הבאות: "כי כאשר גבהו שמים מארץ, כן גבהו דרכי מדרכיכם, ומחשבותיי - ממחשבותיכם". מחשבותיו של הבורא – מחשבות נצח הן. כל עוד קשורים אנו אל הארציות, אל החומר וגרורותיו, לעולם לא נצליח להעפיל למישור העליון הנקרא "שמים".

בניית אתרים