האלוקים עשה את האדם ישר, והמה בקשו חשבונות רבים

 
פתגמים נוספים
הוי גולה למקום תורה
היום קצר, והמלאכה מרובה
הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו
הוי מקדים בשלום כל אדם
פתגמים נוספים
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק
הווי שותה בצמא את דבריהם
הוו מתונים בדין
העמידו תלמידים הרבה
הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה
הפוך בה והפוך בה דכולה בה
הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם
האלוקים יבקש את נרדף
הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר
פתגמים נוספים

מצויים אנשים רבים בתבל, הטוענים שהגורל התאכזר להם, שהם לא הצליחו להגשים את משאת נפשם, ולכן הם שקועים בחיי עוני וסבל.

נוכח טענות אלו זו מדגיש הפסוק: הבריאה שברא ה' - ישרה היא. העולם לא נברא ח"ו כדי לגרום סבל או ייסורים. אילו המשיך העולם להתנהל עפ"י התכנית שקבע לו הבורא בתחילת הבריאה, הרי שהעונג והשלווה, האושר והביטחון היו מנת חלקם של כל ישובי תבל.

אולם לאדם ניתנה בחירה חופשית. מחד, הוא מסוגל להרקיע שחקים במעשיו הטובים ומאידך הוא עלול לרדת תהומות בבחירתו ברע: "והמה ביקשו חשבונות רבים". האדם עצמו זנח את הדרך הישרה, והעדיף לנהל את חייו בעצמו, עפ"י הבנתו וחשבונותיו. ומכאן נובעים ייסוריו הרבים!

מבט זה מותיר לאדם פתח תקווה. אם מעשיו עד כה לא קירבוהו למטרתו, עליו לשוב לדרך הנכונה, ואז יצליח ה' דרכו, וידלה מלוא חופניים אושר ותקווה.

בניית אתרים