כבוד אבי מעל כבודי

כאשר החליף רבי יהושע לייב דיסקין את דירתו בירושלים – שכר אדם שיוביל בידיו את הכתבים הרבים של חדושי התורה שהיו בביתו. הכתבים הונחו בשתי תיבות, ורבי יהושע לייב ציוה את נושא התיבות:

"החזק את התיבה הזו למעלה, ואת האחרת – למטה, ואל תהפוך חלילה את סדרן".

"בסדר גמור", השיב הפועל.

לכל אורך הדרך לחש רבי יהושע לפועל: "הזהר, אל תחליף את התיבות, אל תהפוך את סדרן. אנא, במטותא ממך, הקפד על כך מאד".

נושא התיבות לא הצליח לעצור את סקרנותו, ושאל:

"רבי, מה כל החרדה אם ישתנה בידי סדר התיבות? למה זה כל כך חשוב?"
הסביר לו רבי יהושע לייב: "התיבה העליונה מכילה את כתבי תורתו של אבי, בתיבה התחתונה מונחים כתבי ידי שלי, ואין זה הוגן שאפילו שעה אחת יהיו כתבי אבי תחת הכתבים שלי"...

בניית אתרים