לאחר חמישים שנה...

חמישים שנה לאחר שנפרד רבי משה פיינשטין, מרבו רבי פסח פרוסקין, שיגר מתנת נישואין לאחד מנכדיו, כשאליה היה מצורף פתק: "מתנה זו שהנני שולח אליך, היא כאין וכאפס מול הכרת הטובה העמוקה שאני חש כלפי רבי..."

בניית אתרים